Eksisterende Støvring-lægehus er tildelt lægekapacitet

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Lægerne Jernbanegade udvider 1. august fra tre til fire lægekapaciteter. Region Nordjylland har tildelt lægehuset den kapacitet, der blev ledig efter Lægehuset Solvang havde meldt ophør.

Løsning skaber kontinuitet for borgerne

Lægehuset Solvang i Støvring har meldt sit ophør til Region Nordjylland pr. 1. august, og da det ikke lykkedes ejeren, Henrik Vagn Madsen, selv at afhænde klinikken, har den nu været annonceret. Region Nordjyllands Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen har besluttet at tildele lægekapaciteten til Lægerne i Jernbanegade i Støvring.

- Lægerne i Jernbanegade har overbevist os om, at der med deres overtagelse af kapaciteten vil være god kontinuitet i det fremtidige lægetilbud for borgerne i området. De optager en tidligere uddannelseslæge som en fjerde kompagnon i samarbejdspraksissen, og det er positivt hver gang en ny ung læge tager skridtet til at blive selvstændig praktiserende læge og er med til at forbedre lægedækningen her i regionen, siger Per Møller (K), konstitueret formand for Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen.

Tre læger bliver til fire

Lægerne Jernbanegade er lige nu drevet af de tre læger Peter Bystrup, Lars Otte og Kirsten Braüner Bækgaard. Med tilknytningen af den nye kapacitet er planen, at deres tidligere uddannelseslæge, 34-årige Cindie Gregersen, fra 1. august indtræder som kompagnon i klinikken.

- Vi havde et rigtig godt samarbejde med Cindie, da hun var tilknyttet som uddannelseslæge. Derfor var det en oplagt mulighed, at vi kunne fortsætte det gode samarbejde, da der blev en ledig lægekapacitet i Støvring. Vi glæder os til at tage imod Cindie, og vi håber, at patienterne vil tage godt imod hende, siger Peter Bystrup.

Lægerne Jernbanegade og andre klinikker tager patienter

Lægehuset Solvang har haft ca. 1.800 patienter tilknyttet. Disse patienter har haft mulighed for selv at vælge ny læge, og dem der ikke selv har valgt, har fået tildelt en læge af kommunen. Lægerne Jernbanegade har med den ekstra kapacitet plads til ca. 1.200 nye patienter. De resterende ca. 600 patienter er der plads til hos klinikker med åbent for tilgang af nye patienter.

Lægehuset Solvangs patienter bliver fremadrettet fordelt hos Lægerne Jernbanegade samt lægeklinikker i bl.a. Suldrup, Øster Hornum, Haverslev og Terndrup.

- Vi kunne se, at størstedelen af Lægehuset Solvangs patienter havde bopæl i forskellige dele af Rebild Kommune og ikke kun i Støvring – endda også en mindre del i nabokommunerne. Det betyder, at kabalen går op, selv om Lægehuset Jernbanegade ikke kan tage alle patienterne fra det ophørende lægehus, siger Carsten Haugaard Kvist, kontorchef i Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland.

Kontaktpersoner

Per Møller (K), konstitueret formand, Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen
Tlf.nr.: 40 81 65 31
Mail: perm@rn.dk

Peter Bystrup, praktiserende læge, Lægerne Jernbanegade
Tlf.nr.: 24 48 90 60
Mail: bystrup@dadlnet.dk

Opdateret