Universitetshospitalets ny stald flytter på landet

Om Regionen

Når Aalborg Universitetshospital i 2023 forlader Sygehus Nord midt i Aalborg, er det ikke kun personale og patienter, som får nye omgivelser. Det gør også de dyr, som indgår i forskning og træning på Biomedicinsk Forsøgslaboratorium.
I dag har dyrestald og laboratorium adresse under Sygehus Nord midt i Aalborg by. Foto: Anne-Marie Fog Larsen

Farvel til kælderen under Sygehus Nord

Universitetshospitalet i Aalborg Øst bliver indrettet med et topmoderne forskningslaboratorium med operationsstuer, hvor der laves forsøg, der knytter sig til undervisning og forskning til gavn for patienterne.

De forsøgsdyr, som indgår i arbejdet, har hidtil været på stald under Sygehus Nord. Men med udflytningen af laboratoriet, skal der også findes et nyt sted til opbevaring af dyrene, og Region Nordjylland har netop købt og overtaget en ældre landejendom, hvor der skal nu bygges et nyt staldanlæg.

Ejendommen ligger på Vester Vase lidt uden for Storvorde – cirka 10 kilometer fra det ny universitetshospital.

- Vi sidder i dag i ældre omgivelser på Sygehus Nord, som ikke længere er tidssvarende. Hverken for dyrene eller for personalet, og der er et behov for at indrette en stald efter nye standarder og behov. Nærheden til hospitalet er et hensyn til dyrevelfærden, så dyrene ikke transporteres over længere afstande, men det mindsker også tids- og personaleforbruget, siger forskningschef og professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital.

Forsøg og forskning gør en forskel

Den biomedicinske forskning på Aalborg Universitetshospital spiller en vigtig rolle og har blandt andet bidraget til banebrydende forskning i forhold til nervelidelser, hvor brugen af små pacemaker-lignende enheder har vist sig at kunne afhjælpe lidelser som dissemineret sklerose, lammelser efter traumer og blodprop i hjernen. Det er sket i samarbejde med ingeniører fra Aalborg Universitet.
Biomedicinsk Forskningslaboratorium samarbejder med flere fakulteter ved Aalborg Universitet, hvor test af ny medicinsk teknologi på dyr åbner mulighed for forskning og ny behandling. 
Tendensen er, at flere lægelige specialer ønsker adgang til at udføre dyreforsøg på grise og andre dyr inden for grundforskning.

- Et moderne forskningslaboratorium hænger tæt sammen med, at vi i Aalborg har et universitetshospital, hvor vi skal være i stand til at tiltrække dygtige læger og forskere. For dem er det meget vigtigt, at der er mulighed for at udvikle og afprøve nye behandlingsmetoder, når de skal vurdere, om Aalborg er et attraktivt sted, siger forskningschef Henrik Nielsen.

Foruden mangeartede forskningsprojekter har Biomedicinsk Forskningslaboratorium også en central rolle i undervisningen af lægestuderende samt uddannelse af kirurger og sygeplejersker såvel nationalt som internationalt. Aalborg Universitetshospital har en førende position inden for robotkirurgi, som trænes på dyr.

Transport i bedøvet tilstand

Den landejendom, som Region Nordjylland nu overtager, rummer 9 hektar jord, så der er også mulighed for, at dyr kan komme på fold. Derudover bliver staldanlægget indrettet besøgsvenligt, så folk udefra kan inviteres ind og forvisse sig om, at dyrene passes godt og efter gældende retningslinjer.

Staldanlægget er ikke projekteret endnu, men det er planen, at det indrettes med cirka 30 stier til 65 grise.

Grise, der skal opereres, vil blive transporteret i bedøvet tilstand med en varevogn indrettet til formålet fra dyrestalden til operationsstuer på Nyt Aalborg Universitetshospital og tilbage igen til grisestien. Udover 30 grisestier etableres cirka 5 stier, som kan anvendes fleksibelt til for eksempel geder.

Dyrestalden bemandes i det daglige af faguddannede dyreteknikere, operationssygeplejersker og en dyrlæge. Al forskning foregår i et veletableret samarbejde med Rådet for Dyreforsøg og overholder gældende regler på området.

Yderligere informationer

  • Regionsrådet har afsat i alt 15 mio. kr. på investeringsoversigten i perioden 2021-2022 til etableringen af en dyrestald. Beløbet dækker køb af grund, eventuelle nedrivningsomkostninger og nybyggeri.
  • Antallet af forsøgsdyr varierer, men på årsbasis indgår der cirka 100 grise til kirurgisk undervisning/træning. Cirka 50-60 grise om året indgår i forskning.
    Derudover benytter Biomedicinsk Forskningslaboratorium også et antal kaniner, marsvin, rotter og mus. De mindre dyr befinder sig i en gnaverstald på Aalborg Universitet.
 

Opdateret