TILBAGE

Storskalatest er gået godt

26. februar 2021
Storskalaforsøget med vaccination mod Covid-19 er forløbet yderst tilfredsstillende i Region Nordjylland. 

Kontakt

Jan Nybo

Chef for COVID-19 indsatsen
Alb Klinisk-kemisk afd.
Forfatter

Lars Termansen