Det Nordjyske eSundhedsvæsen

Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis arbejder sammen om at udvikle Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Målet er at tage flere teknologiske løsninger i brug - til gavn for både patient og sundhedsvæsen. 

Hvad er det nordjyske eSundhedsvæsen?

I Nordjylland er der bred enighed og opbakning blandt politikere og på det øverste administrative niveau om sammen at udvikle et nordjysk eSundhedsvæsen, som en nødvendig forudsætning for at håndtere sundhedsvæsnets udfordringer. Både dem vi står over for nu og på længere sigt.

eSundhedsvæsen refererer til brugen af digitale teknologier til at levere sundhedsydelser på tværs af sundhedsvæsnets sektorer og med inddragelse af borgere og pårørende.

 

Formålet med det nordjyske eSundhedsvæsen

Med det nordjyske eSundhedsvæsen vil vi udbrede, udvikle og implementere koncepter, som via borgernær teknologi løser den fælles udfordring med at levere mere sundhed for færre eller de samme ressourcer. Koncepter dækker over både teknologi og nye måder at organisere arbejdet på.

Mere behandling kan ske i borgernes eget hjem, og udviklingen af det nære sundhedsvæsen kan styrkes gennem brug af digitale tilbud til borgerne. Fremtidens sundhedsvæsen kan udvide og styrke behandlingsmulighederne uden for hospitalerne. Det nordjyske eSundhedsvæsen skal udgøre en strategisk platform til omstilling af sundhedsvæsnet i Nordjylland med fokus på tryghed, nærhed og sammenhæng ved hjælp af digitalisering.

 

Fokus på tværsektorielt samarbejde og digitalisering

Det tværsektorielle samarbejde omkring digitale patientforløb og sundhedsydelser forventes at give en lang række af muligheder og gevinster. Disse potentialer skal forløses til glæde og gavn for både patienter og personale i sundhedsvæsnet. Konkret skal det ske ved at udvikle det nordjyske eSundhedsvæsen.

Der skal være fokus på at udvikle det tværsektorielle samarbejde om og med borgerne gennem digitalisering og mulighederne for at se på, hvordan forløb kan gentænkes som en konsekvens heraf.

 

Muligheder for digitalt understøttede sundhedsydelser - hvad enten det er i form af forebyggelse, behandling eller rehabilitering - skal være et helt naturligt tilbud tæt på borgerne og en del af borgernes mindset, når de møder sundhedsvæsenet, og tilsvarende skal det være en del af det sundhedsfaglige personales mindset i den kliniske hverdag i mødet med borgerne.

 

 

Brug af kendte teknologier

 

Det nordjyske eSundhedsvæsen skal udvikles med udgangspunkt i kendte løsninger, som allerede i dag bygger bro mellem patient og sundhedstilbud på tværs af sektorer, som for eksempel telemedicin, videoløsninger og PRO. Ud over eksisterende løsninger kan der tænkes i fremtidige potentialer ved implementering af nye teknologiske muligheder inden for eksempelvis AI.

 

Der er derfor tale om videreudvikling af det mangeårige og veletablerede, tværsektorielle samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis omkring telemedicinske tilbud i Nordjylland.

Der er vedtaget et retningspapir, der beskriver den måde, hvorpå der arbejdes med Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Retningspapiret indeholder blandt andet seks forskellige principper, og det er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU). Du kan finde retningspapiret ved at klikke her.

Læs mere om organisering og opgaver i det nordjyske eSundhedsvæsen