Ozempic: Stort antal indløste recepter politianmeldes

Efter analyser af forbruget af Ozempic har Region Nordjylland besluttet at anmelde en borger, der i løbet af et år har indløst recepter på mere end tre års forbrug af diabetes-præparatet.

Som følge af de kraftigt øgede udgifter til diabetes-medicinen Ozempic har Region Nordjylland analyseret data, der viser, at 1 borger i løbet af 1 år (2023) har indløst minimum 3 års behandling med Ozempic i højeste dosis (2 mg pr. uge). På den baggrund beder Region Nordjylland nu politiet om at undersøge den store antal indløste recepter.

Region Nordjylland vurderer derudover på nuværende tidspunkt, om i alt 9 sager skal overdrages til vurdering i Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til receptudstedende læger, hvor borgere på 1 år (2023) har indløst minimum 1,5 års forbrug af Ozempic i højeste dosis (2 mg. pr. uge).

Region Nordjylland kan ikke på nuværende tidspunkt med sikkerhed sige, at alle receptudstedere bag recepterne til de 9 borgere vil blive overdraget til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det afgøres først, når der er foretaget en konkret vurdering af sagerne.

Til de 9 borgere er der i alt 12 forskellige receptudstedere – 11 almen praksis-ydernumre og 1 hospitalsafdeling.

Kontakt:

Presseenheden, Region Nordjylland: 9764 8040, presse@rn.dk

 

Opdateret