Regionsrådsmøde mandag 29. januar 2024

Om Regionen

Vær med, når politikerne i Regionsrådet holder møde mandag 29. januar 2024. 

Regionsrådsmødet foregår i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst kl. 13.00.

På mødet skal Regionsrådet godkende følgende punkter:

  • Indkaldelse af stedfortræder på grund af orlov
  • Gennemførelsen af LUNA
  • Udbredelse af arbejdet med frisættelse
  • Status for lokale klimahandlingsplaner
  • LIFE ACT - Action for Climate Transition
  • Høringssvar vedr. rute 26 Sallingsund-Hanstholm
  • Forslag fra Enhedslisten
  • Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser

Har du et spørgsmål til Regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

Alle er velkomne. Du kan også følge mødet på www.rn.dk/direkte. Inden mødet kan du læse hele dagsordenen på www.rn.dk.

 

Opdateret