Cheflæge til Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Regionshospital Nordjylland

Som cheflæge får du store muligheder for at præge udviklingen inden for det abdominal kirurgiske område på Regionshospital Nordjylland.  Vi søger en cheflæge, der har lyst til ledelse, kan samarbejde og skabe følgeskab både internt i organisationen og på den regionale scene.

Det er vigtigt, at du sammen med den øvrige afdelingsledelse initierer klare visioner for udvikling af abdominal kirurgien på Regionshospital Nordjylland. Abdominalkirurgien er i stor udvikling. Vi er stolte af vores resultater på mange områder. Vi er blandt andet førende indenfor herniekirurgien, og har i den forbindelse  regionsfunktion indenfor gigant- og parastomihernier. Derudover er vores faglige flagskibe colonkirurgi og vores endoskopiske enhed, som vi har høje ambitioner for. Alle vores områder bærer præg af høj faglighed, dygtige medarbejdere og evnen til samarbejde. Vi arbejder målrettet med at gøre os klar til et sundhedsvæsen i forandring, hvorfor det er vigtigt, at du bestrider både mod og omstillingsparathed.

Opgaven som cheflæge
Som cheflæge er du leder og læge – i den rækkefølge. Du vil blive en del af en stærk og dygtig afdelingsledelse, som både er ambitiøse og visionære. I har sammen med de øvrige ledere det overordnede ansvar for ledelse på 4 niveauer: strategisk, fagligt, personale, administrativt/driften. Som afdelingsledelse har I også ansvar for afdelingens samlede budget samt økonomiansvar for teknologier, drift og ressourcer så der skabes sammenhængende og sikre patientforløb.
Du indgår i et tværfagligt ledelsesrum, hvor du er medansvarlig for behandlingen af vores patienter, og du skal i tæt samarbejde med både afdelingsledelsen og udvidet afdelingsledelse sikre, at vi lever op til alle relevante målsætninger på området. Du holder den lægefaglige fane højt, oversætter strategierne og gør dem patientnære i kirurgisk sammenhæng. Du skal ligeledes bidrage til den fortsatte udvikling af vores faglige fyrtårne samt sikre løbende udvikling.
Du har visioner for uddannelses- og forskningsmiljøet og ved, at rekruttering af kommende kolleger allerede starter under uddannelsen. Det gode lærings- og arbejdsmiljø skal holdes i kog med initiativer og engagement. Det mono- og tværfaglig samarbejde skal understøtte et godt fællesskab, sparring og udvikling. Det medvirker til arbejdsglæde og mening.

Din erfaring og dine kompetencer
 • Du er speciallæge indenfor kirurgi, og det er vigtigt, at du brænder for ledelse eller har lyst til at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer
 • Du er en rollemodel i dit lederskab og kan bane vejen for et inspirerende og udviklende samarbejde med medarbejderne
 • Du er en god sparringspartner på de strategiske niveauer og kan repræsentere Regionshospital Nordjylland i nordjyske og nationale faglige sammenhænge
 • Du har visioner og vil være med til at tegne stregerne for den fremtidige udvikling indenfor specialet og hospitalet
 • Du kan samarbejde og skabe samarbejde, her forstået som din evne til at formulere fælles mål på tværs af faggrupper, der giver mening og motiverer alle medarbejdere
 • Du skaber overblik, tænker strategisk og kan arbejde med budget og økonomi
 • Du kan sammen med dine kollegaer i Afdelingsledelsen udarbejde og eksekvere de strategiske indsatser
 • Du er tydelig og nærværende i dit lederskab
Vi tilbyder dig, at
 • Du bliver en del af et hospital der er til for hele Vendsyssel med matrikler i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Skagen
 • Du bliver en del af et hospital, som er ualmindelig gode til det almindelige, og hvor vores signaturområder og uddannelsesområdet er højt prioriteret, og en stor del af vores kerneopgave
 • Du bliver en del af et hospital med høje faglige ambitioner med egen forskningsenhed
 • Du bliver en del af et hospital, hvor samarbejde på kryds og tværs karakteriserer hverdagen
 • Du bliver en del af et hospital, som er nærværende og indretter os på patienternes og de pårørendes vilkår og behov
 • Du bliver derfor en del af et miljø med korte kommandoveje og tværfaglige samarbejdspartnere som er tæt på og hvor vi sammen forbereder os på et sundhedsvæsen i forandring
 • Du bliver en del af en arbejdsplads med plads til højt humør, med en uformel omgangstone, hvilket også præger hele hospitalet
 • Du bliver en del af et Regionshospital  med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø med fokus på medmenneskelighed, også i kontakten med vores patienter
 • Du har mulighed for at sætte dit aftryk i den fremtidige udvikling af specialet
 • Du har mulighed for at indgå i en forhandling omkring dine muligheder og vilkår i stillingen

Når du starter får du et grundigt introduktionsprogram med mulighed for at møde ledelseskolleger og deltage i hospitalets forskellige mødefora. Du vil ligeledes blive matchet med en mentor, som er en erfaren leder fra hospitalet. Din mentor vil følge dig – alt efter dine behov og ønsker - det første års tid. I tilrettelægger selv indhold og antallet af samtaler, men rammen er allerede sat.

Vi vil nemlig gerne give dig de bedste betingelser for at lykkes i din nye rolle som cheflæge.

Hvis du vil vide mere
Så er du velkommen til at kontakte konst. hospitalsdirektør Frank Skriver Mikkelsen (mail: f.mikkelsen@rn.dk eller telefon 30126509) for mere information. 
Formalia
Der er ansøgningsfrist den 5. august 2024. Vi forventer, at du kan tiltræde pr. 1 september 2024 eller efter aftale. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 34.  
Løn forhandles i henhold til aftale for lægelige chefer. Du refererer til Hospitalsledelsen, og du får arbejdssted ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt