Sammenhængende uddannelsesforløb i Almen medicin for kommende KBU læger

Er du en kommende KBU-læge med ambitioner om at blive almen mediciner og ønsker du at have din fremtid på skinner i 6 år? Så skal du fortsætte med at læse her.

Region Nordjylland har privilegiet af at tilbyde sammenhængende uddannelsesforløb til kommende læger i den kliniske basisuddannelse, og vi er glade for det.

Vi lægger stor vægt på at give vores uddannelseslæger den bedst mulige uddannelse på et højt fagligt niveau, der kan måle sig internationalt, samtidig med et stimulerende uddannelsesmiljø. Vi tror på, at et vellykket uddannelsesforløb skaber lyst til at dygtiggøre sig yderligere. Kontinuitet gennem hele uddannelsen er afgørende, og vores sammenhængende uddannelsesforløb giver netop dette.

Hvis du er en kommende KBU-læge, kan du nu søge et sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland.

Almen medicin er Danmarks største lægefaglige speciale, og det håndterer både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos patienterne. En praktiserende læge er normalt en selvstændig erhvervsdrivende med de dertil hørende forpligtelser og ansvar, både menneskeligt, juridisk og økonomisk. Som almen mediciner skal du have interesse for klinisk arbejde og trives i samtaler med forskellige patientgrupper om alt fra småproblemer til komplekse sundhedsspørgsmål. Du skal have en god evne til at evaluere dine egne ressourcer, hurtigt skabe overblik over komplekse sygdomsbilleder og vide, hvornår du skal søge hjælp. Hvis dette lyder som noget for dig, kan det være værd at overveje et sammenhængende uddannelsesforløb.

I Region Nordjylland tilbyder vi et sammenhængende forløb, der dækker KBU, Intro- og Hoveduddannelsesforløb (i alt 6 år). Et eksempel på, hvordan et sammenhængende uddannelsesforløb kan se ud, er som følger:

KBU:
 • Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Nordjylland (RHN) - 6 måneder
 • Praksisansættelse*, område Nord (f.eks. lægedækningsområde Frederikshavn) - 6 måneder
Introduktionsstilling:
 • Praksisansættelse*, område Nord (f.eks. lægedækningsområde Frederikshavn) - 6 måneder
Hoveduddannelsesstilling**:
 • Praksisansættelse*, område Nord (f.eks. lægedækningsområde Frederikshavn) - Fase 1, 6 måneder
 • Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område - 6 måneder
 • Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen - 6 måneder
 • Regionshospital Nordjylland, Gyn-obs område - 4 måneder
 • Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område - 6 måneder
 • Psykiatrien, Klinik psykiatri Nord - 4 måneder
 • Regionshospital Nordjylland, Reumatologisk Afdeling - 4 måneder
 • Praksisansættelse*, område Nord (f.eks. lægedækningsområde Frederikshavn) - Fase 2 - 6 måneder
 • Praksisansættelse*, område Nord (f.eks. lægedækningsområde Frederikshavn) - Fase 3 - 12 måneder
*Praksisansættelsen i KBU og introduktionsstillingen vil normalt være i samme praksis, administrativt tildelt inden for det aftalte praksisområde. Læger kan selv arrangere en praksis i hoveduddannelsen inden for det aftalte praksisområde.
**Sammensætningen vil sandsynligvis blive ændret grundet den kommende ændring af hoveduddannelsesforløbet (Regeringens udmeldte praksispligt) - men den geografiske forankring forventes at være den samme.

Der er forskellige kombinationsmuligheder, og vi stræber efter at kunne tilbyde dig præcis det forløb, du ønsker. Derfor beder vi dig udfylde et prioriteringsskema, som du finder på dette LINK og vedlægge det med din ansøgning under kategorien "øvrige dokumenter."

For at være kvalificeret til at søge en stilling skal du være (eller forvente at blive) tilmeldt KBU-runden 2025-1 ved Sundhedsstyrelsen. Hvis du bliver tilbudt et sammenhængende uddannelsesforløb, vil du blive fritaget fra KBU-ordningen og vil ikke modtage et lodtrækningsnummer.

Hvis du er kvalificeret, vil du blive indkaldt til en ansættelsessamtale den 11. september 2024 i Aalborg, forventeligt om formiddagen. Der vil normalt være to stillinger til rådighed, hvor den ene er tilknyttet en Thisted blok, og den anden er tilknyttet en Hjørring blok. men dette kan variere.

Bemærk, at ansøgere, der ikke har indsendt deres ansøgning inden ansøgningsfristen, ikke vil blive betragtet.

Vi anbefaler, at din motiverede ansøgning ikke overstiger én side og fokuserer på lægerollerne med særlig vægt på sundhedsfremme, medicinsk ekspertise og samarbejde.

Med et sammenhængende uddannelsesforløb får du mulighed for at skabe en karriere, gøre hver dag meningsfuld og have en betydelig indflydelse som læge i Region Nordjylland uden at gå på kompromis med kontinuiteten i dit øvrige liv.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Du kan finde mere information om specialet på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside  og finde yderligere oplysninger om de sammenhængende uddannelsesforløb her- sammenhængendeforøb i RN: 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt