Introduktionsstilling ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord, Brønderslev

Introduktionsstilling ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord, Brønderslev er ledig til besættelse 1.9.2024 eller med mulighed for senere ansættelse i 2024.   
  
Læg fundamentet for din karriere i psykiatrien med en I-stilling i Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord, Brønderslev - her prioriterer vi faglige udfordringer i et trygt læringsmiljø og stærkt sammenhold i en klinisk hverdag funderet i innovativ forskning. Stillingen er som udgangspunkt fuldtids, men der kan aftales deltid. 
 
Læs mere og søg her:  
  
Søger du en introduktionsstilling, hvor du kan få lov til at behandle “det hele menneske”? Og skal det helst være i et job med rig mulighed for faglige udfordringer, hvor dagene aldrig er helt ens, og du er omgivet af dygtige kollegaer, som altid er klar på at hjælpe både patienter og hinanden? Ja, så har vi en ledig introduktionsstilling i psykiatri ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord. 
 
I Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord tilbyder vi gode undervisningstiltag med blandt andet fællesundervisning med Almenpsykiatrisk Afdeling Syd på ugentlig basis, mulighed for deltagelse til det yderst eftertragtede “Aalborg Psychiatric Summer School” og dygtige kvalificerede hovedvejledere der står sammen med dig i dit uddannelsesforløb.    
  AKLÆØ’

--
Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord er en stor Almenpsykiatrisk Afdeling med 2 lukkede intensive, 4 åbne sengeafsnit og 4 ambulatorier.   
  
I Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord er der desuden et ældrepsykiatrisk sengeafsnit og ambulatorium, der organisatorisk dækker hele psykiatrien i Region Nordjylland.   
  
Vi har høj faglighed i centrum med et godt samspil mellem forskning, klinik samt med respekt og professionel omsorg for patienten. Som introduktionslæge hos os vil du opleve et fagligt udfordrende, inspirerende og dynamisk læringsmiljø med engagerede kolleger, hvor arbejdsmiljøet prioriteres højt.  
  
Du får en bred erfaring med, hvad hverdagen rummer som psykiater. Det gælder både:  
 
  • De akutte indlæggelser og forløb, hvor patienten skal gribes midt i en kaotisk livssituation.  
  • De længerevarende indlæggelser, hvor vi udvikler stabile og trygge relationer til patienterne.  
  • Oplæring i at gå stuegang på det lukkede eller åbne afsnit, du er tilknyttet, og oplæring i ECT.  
 
Afdelingens patienter giver således god mulighed for, at man som yngre læge kan stifte bekendtskab med et bredt udvalg af både almindelige og mere sjældne psykiatriske sygdomme. Supervision foregår som en naturlig og løbende del af arbejdet - såvel i dagtiden som i vagten, hvilket fremmer kontakt og dialog imellem yngre og ældre kolleger.   
  
I Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord lægger vi vægt på, at man som ny læge kan føle sig tryg i hverdagen, idet hjælp og støtte i ukendte eller vanskelige situationer altid er tilgængelig, samt at nye læger sikres en god introduktion.    
   
Introduktionslægen vil under ansættelsen som udgangspunkt blive tilknyttet to forskellige enheder og herunder vores lukkede modtageafsnit, et halvt år hvert sted. Tilknytningen vil være under hensyntagen til ansøgerens kompetencer og interesser samt med behørig hensyntagen til den uddannelsesmæssige målopfyldelse.   
   
Som introduktionslæge vil du indgå i afdelingens forvagtslag. Forvagten er 11 skiftet og med tilstedeværelse.  
  
    
Vores forventninger til dig:   
  • At du er indstillet på at gøre en indsats for at lære psykiatri   
  • At du vil bidrage positivt til vores arbejdsmiljø   
  • At du har en konstruktiv og ambitiøs tilgang i behandling af patienter med psykiske lidelser   
   
Vi kan tilbyde dig:   
  • En afdeling, der vægter uddannelsesmiljøet højt.  
  • Gode muligheder for bedside-undervisning og struktureret klinisk supervision.  
  • Gode muligheder for at stifte bekendtskab med et bredt spektrum af det psykiatriske speciale og mulighed for virkelig at styrke dine færdigheder inden for psykopatologi, psykofarmakologi, ECT og akut psykiatri.                    
  • Gode muligheder for at blive introduceret til og danne netværk i forskningen.  
   
Hvis du ønsker at få et bedre indtryk af afdelingen, inden du søger stillingen, er du meget velkommen til at komme på et fokuseret besøg.   
  
Ønsker du yderligere information om stillingen eller muligheden for et fokuseret besøg, er du velkommen til at kontakte, uddannelsesansvarlig overlæge, Josif Naumovski, 29401557, mail josif.naumovski@rn.dk og chefsygeplejerske Helle K. Jakobsen. 25579053 h.jakobsen@rn.dk  
  


Det praktiske

Du kan læse mere om Psykiatrien og Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord på hjemmesiden Psykiatri i Region Nordjylland (rn.dk)
  
Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag. Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet. 
     
 Regionsrådet har vedtaget, at man før ansættelse i Psykiatrien skal give tilladelse til indhentning af straffeattest.   
   
Løn-og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.   
   
Ansættelse: 1. september 2024 eller efter aftale om senere ansættelse.  
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt