TILBAGE

Stramt budget 2016 betyder færre ansatte i Region Nordjylland

17. september 2015
Se andre nyheder indenfor:
Om Regionen
Hurtigere udredning, kortere ventetid til behandling og øget indsats mod kræft. Det er resultatet af det budgetforlig, som syv af partierne i Regionsrådet har indgået. Budgettet bærer præg af, at regionens økonomi er under voldsomt pres blandt andet på grund af stigende medicinudgifter.

Ulla Astman

Regionrådsformand

Tlf.:

30 23 64 54

Mail:

ullaa@rn.dk
Forfatter

Erik Hagen Jørgensen

Kommunikationschef

Tlf.:

97 64 84 19 / 20 87 10 21

Mail:

ehj@rn.dk