Ansatte i regionen uden symptomer kan nu testes

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Region Nordjylland giver i weekenden d. 25. og 26. april mulighed for at et meget stort antal ansatte, kan testes for COVID-19. Det sker for at udnytte testkapaciteten og for at give en afklaring til de ansatte, der ønsker at blive testet.

Stor testkapacitet skal udnyttes

Mange ansatte i Region Nordjylland kan i den kommende weekend få foretaget test for COVID-19. Alt hospitalspersonale og ansatte i Specialsektoren samt Den Præhospitale Virksomhed har således mulighed for at møde op til test, selvom man ikke har symptomer på COVID-19.

- Vi har i den seneste tid arbejdet benhårdt på at opbygge testkapacitet, for at vi kan følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for test. Samtidig ved vi også, at flere ansatte har udtrykt ønske om at blive testet. Vi håber, at et stort antal ansatte vil tage imod tilbuddet, hvis de har det mindste ønske herom, siger regionrådsformand, Ulla Astman (S).

Erfaringsmæssigt er testaktiviteten lavere i weekender end på hverdage. Det er blandt andet en af grundene til at give tilbuddet –at sørge for at udnytte testkapaciteten i videst mulig udstrækning, ligesom det forhåbentligt kan give en afklaring til et stort antal ansatte i regionen.

Supplement til test af symptomatiske

Selvom weekendens test kan medvirke til en afklaring for den enkelte, lægger Ulla Astman samtidig vægt på, at det er vigtigt, at man efter en eventuel negativ prøve stadig har fuldt fokus på at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand, hygiejne og brugen af værnemidler.

- Og så er der tale om et supplement. Vi har fortsat stort fokus på, at ansatte og borgere med symptomer stadig skal henvende sig til egen læge, for at blive testet. Derudover er vi også begyndt med at teste alle patienter, der skal indlægges i mere end et døgn. Det vil sige, at vi alt i alt skruer gevaldigt op for test i regionen, siger Ulla Astman.

Hun understreger, at alle der har symptomer altid kan blive testet uanset ugedag. Tiltaget i den kommende weekend er et ekstra tilbud til ansatte uden symptomer, som er bekymrede, eller har brug for en afklaring af om de er syge eller ej

Medarbejdere kan i weekenden blive testet i Aalborg, Hjørring eller Thisted.

Fredag har alt personale i almen praksis desuden fået samme tilbud om at få foretaget testning og det skyldes samme årsag - nemlig at udnytte testkapaciteten.

I første omgang gælder tilbuddet kun denne weekend for de regionsansatte. Det skyldes blandt andet at de nye retningslinjer om test, lægger op til at visse borgere og personale i ældre- og sundhedssektoren uden symptomer i højere grad skal testes. Derfor arbejdes der lige nu på at lave en mere endelig model for denne rutinemæssige testning.

Kontaktpersoner

Ulla Astman, regionrådsformand, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 30 23 64 54
Mail: ullaa@rn.dk

Opdateret