Botilbud for børn og unge med svær selvskade på vej i Nordjylland

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri Sociale Tilbud og Specialundervisning

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har nu besluttet at etablere et specialiseret døgntilbud med 10 pladser til børn og unge med svær selvskadende adfærd.

Kommuner bakker op om nyt botilbud

Region Nordjylland er kommet et stort skridt nærmere realiseringen af planerne om et nyt specialiseret døgntilbud for børn og unge med svær selvskadende adfærd. Planerne har været undervejs i et stykke tid, og nu har de nordjyske kommuner på det seneste møde i Kommunekontaktrådet i Nordjylland (KKR) besluttet at bakke op om etableringen af det nye tilbud, der bliver det første i Region Nordjylland rettet mod denne målgruppe. Der bliver 10 pladser til børn og unge mellem 14-23 på det nye tilbud.

- Vi har på tværs af kommunerne oplevet et stigende behov for et specialiseret tilbud til netop denne sårbare gruppe, som der er behov for helt særlige kompetencer for at hjælpe. Derfor er det enormt positivt, at vi nu sammen er blevet enige om, hvordan vi får etableret et godt tilbud, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KKR.

Tæt samarbejde mellem botilbud og psykiatri nødvendigt

Region Nordjylland står for byggeriet af den nye institution. Det er Specialsektoren i Region Nordjylland, der efterfølgende driver det nye tilbud, hvortil de nordjyske kommuner kan visitere borgere. Derudover vil beboerne i forskellig grad have behov for ambulant psykiatrisk behandling. Derfor er det også en forudsætning, at det nye døgntilbud placeres i kort køreafstand fra Børne- og Ungdomspsykiatriens fremtidige placering i Aalborg Øst.

- Det er fantastisk, at vi nu har rundet denne milepæl i arbejdet for en yderligere indsats for børn og unge med svær selvskade. Denne gruppe har behov for en massiv socialpsykiatrisk indsats, og der har været behov for at tænke nyt omkring, hvordan vi kan sikre disse meget sårbare og syge unge mennesker en specialiseret behandling i deres nærmiljø. Her kan vi med det nye tilbud give mulighed for, at den unge opholder sig på et botilbud, hvor der er medarbejdere med specialkompetencer, og man samtidig har Psykiatriens kompetencer tæt på, siger Vibeke Gamst (K), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Nordjylland.

Såfremt der findes en egnet grund, hvor der umiddelbart kan gives byggetilladelse, så er forventningen, at det nye tilbud kan stå færdigt om ca. tre år.

Kontaktpersoner

Thomas Kastrup-Larsen (S), formand, Kommunekontaktrådet i Nordjylland
Tlf.nr.: 99 31 15 00
Mail: tkl-byraad@aalborg.dk

Vibeke Gamst, formand, Psykiatri- og Socialudvalget, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 25 55 93 35
Mail: vig@rn.dk

Opdateret