Region Nordjylland har valgt leverandør til nyt psykiatribyggeri

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Det bliver entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, der skal stå for byggeriet af etape 2 af et nyt psykiatrihospital i Hospitalsbyen i Aalborg Øst. Virksomheden er efter udbud valgt som OPP-leverandør af byggeriet på ca. 19.000 m². Dermed skal de både stå for opførelsen samt udvendig drift i 25 år.

Et stort skridt mod en fremtidssikret psykiatri

Regionsrådet har blandt fire tilbud valgt A. Enggaard som OPP-leverandør (offentligt-privat partnerskab) af etape 2 af byggeriet af et nyt psykiatrihospital i Hospitalsbyen i Aalborg Øst. Som OPP-leverandør skal virksomheden både stå for projektering og etablering samt udvendig drift og vedligeholdelse i 25 år.

- Med dette byggeri tager vi et stort skridt mod en moderne og fremtidssikret psykiatri. Vi er meget tilfredse med løsningerne i projektet, der vil give gode forhold for såvel patienter som personale, ligesom der er fremlagt fleksible muligheder ved behov for udvidelse. Derudover er det valgte projekt også bedst til prisen, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Etape 2, som vil stå færdigt medio 2025, kommer til at omfatte voksenpsykiatriske sengeafsnit, hele børne- og ungdomspsykiatrien med et helt nyt spiseforstyrrelsesafsnit. Der etableres også nye faciliteter for elektrochokbehandling, terapifunktion og multihal, forskningsområde og lokaler til ledelses- og administrative funktioner i Psykiatrien. Desuden bygges en separat hospitalsskole, som er målrettet børn fra både somatikken og psykiatrien.

Samling af sengeafsnit giver gevinster

Psykiatrien kan samle alle sengeafsnit i Aalborg på samme matrikel, når byggeriet af etape 2 er klar til brug. Etape 1 står allerede færdig og klar til indflytning medio 2024 og rummer de retspsykiatriske sengeafsnit, retspsykiatrisk ambulatorium, den Psykiatriske skadestue og modtagelse og de intensive sengeafsnit.

- Patienterne kommer helt sikkert til at nyde godt af, at alle sengeafsnit bliver samlet. Vi får bedre mulighed for at sikre sammenhængende patientforløb, og det gør det også nemmere at udnytte personaleressourcerne bedre i en tid, hvor der er mangel på personale i sundhedssektoren, siger formanden for Psykiatri- og Socialudvalget, Vibeke Gamst (K), der også fremhæver mulighederne for tæt samarbejde med de somatiske specialer og akutmodtagelsen i Nyt Aalborg Universitetshospital lige ved siden af.

A. Enggaard A/S har allerede erfaringer med psykiatribyggeri, da de er i gang med projekteringen og byggeriet af Nyt Psykiatrihospital Odense, som også er et OPP-byggeri.

Kontrakten ventes underskrevet primo juli efter udløb af stand-still perioden.

A. Enggaard A/S har på projektet AART Architects A/S og NIRAS A/S som underrådgivere og Velliv, Pension og Livsforsikring A/S som finansiel investor.

Kontaktpersoner

Mads Duedahl, regionsrådsformand (V), Region Nordjylland
Tlf.nr.: 24 40 24 18
Mail: mads.duedahl@rn.dk

Vibeke Gamst, formand for Psykiatri- og Socialudvalget, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 25 55 93 35
vig@rn.dk

Anette Sloth, psykiatridirektør, Psykiatrien, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 20 73 67 85
Mail: anette.sloth@rn.dk

Opdateret