Sundhedsspil - borgere og eksperter skaber eSundhed sammen

I løbet af foråret har flere borgere været inviteret ind til såkaldte fremtidsværksteder med en række aktører fra det nordjyske sundhedsvæsen. Sammen har de været en del af et servicedesign-spil, der har hjulpet med at give indblik i de nordjyske borgeres digitale vej gennem sundhedsvæsenet i fremtiden – Det Nordjyske eSundhedsvæsen.

- Som almindelige borgere kan vi se tingene udefra.

Henning Jakobsen er pensionist og tidligere arbejdsleder på postterminalen i Aalborg. I dag bruger han blandt andet tiden på at være frivillig på hospitalet i Frederikshavn. Det var her, han så en flyer, der inviterede nordjyske borgere til et fremtidsværksted, hvor de skulle komme med ideer til digital forandring og være med til at forme nogle af de digitale løsninger og samarbejder i fremtidens sundhedsvæsen. 

Initiativet lød interessant, og Henning Jakobsen tilmeldte sig. Det gjorde han både fordi, han selv har haft sygdom tæt inde på livet, og fordi hans hustru er i samme situation. Dermed ville han kunne byde ind med et perspektiv som både patient og pårørende.   

Henning Jakobsens oplevelse af dagen er, at han både selv fik en masse med derfra, men at han omvendt også havde noget at bidrage med.    

- Det var dejligt at møde så mange kompetente fagpersoner, der havde så stor en viden, og som brænder så meget for deres fag. Men når de står midt i det hele, kan det jo godt være svært for dem selv at se, hvordan man kan gøre tingene anderledes. På den måde, tror jeg, det var fint, at vi helt almindelige borgere kom ind med friske øjne til at se tingene lidt udefra, og til at spørge ind til, hvorfor de egentlig gør, som de gør i dag, fortæller Henning Jakobsen og tilføjer:   

- Men jeg lærte også, at der kan være en masse jura og EU-lovgivning, der spænder ben for nogle af de gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes.

Vi skal skalere op – og udbrede den digitale værdi i hele Nordjylland

Der var livlige diskussioner hele dagen igennem på det fremtidsværksted, Henning Jakobsen deltog i. Men han er ikke i tvivl om, hvilken konklusion fra dagen, der står klarest: 

- Uanset hvad vi gør, så er der ikke fagpersoner nok. Så vi er nødt til i endnu højere grad at få hjælp af teknologien. Det kan vi ikke spare på. Men vi skal ikke bruge alle pengene på at få udviklet og købt alt det nyeste og mest smarte hos en leverandør. Vi skal også blive bedre til at bruge det, der allerede er tilgængeligt, siger Henning Jakobsen. 

Mogens Jespersen, borgmester i Mariagerfjord Kommune, er i høj grad enig i, at allerede kendte, digitale løsninger er en stor del af svaret på, hvordan vi kan håndtere de udfordringer, vores sundhedsvæsen står overfor:  

- Det Nordjyske eSundhedsvæsen skal udvikles med udgangspunkt i kendte løsninger, som allerede i dag bygger bro mellem patient og sundhedstilbud på tværs af sektorer, som for eksempel telemedicin og videoløsninger. Vi har masser af digitale løsninger og initiativer rundt omkring, vi allerede ved, virker, og som med stor fordel kan skaleres op, så de giver værdi i hele Nordjylland. Det vil også hjælpe til at skabe et bedre samlet forløb for vores borgere, så de oplever en bedre sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer. 

Netop bedre sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer ligger også regionsrådsformand Mads Duedahl meget på sinde:   

- Vi vil gerne sætte fokus på den sammenhængende, digitale patientrejse, hvor vi ønsker at skabe et sundhedsvæsen, der fra patientens perspektiv opleves sømløst på tværs af sektorer.

Mere sundhed for færre eller samme ressourcer 

Det overordnede formål med det Nordjyske eSundhedsvæsen er at udbrede, udvikle og implementere koncepter, der via borgernær teknologi løser den fælles udfordring med at levere mere sundhed for færre eller samme ressourcer. Koncepter dækker både over teknologi og nye måder at organisere arbejdet på.  

Der er mange gode grunde til at tænke i de muligheder, digitalisering kan tilbyde, hvis vi skal løse de udfordringer, vores sundhedsvæsen står overfor. Antallet af plejekrævende ældre stiger, stadig flere borgere får én eller flere kroniske sygdomme, medicinpriserne stiger, og der er store rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet.   

- Det nordjyske eSundhedsvæsen handler i høj grad om bedre ressourceudnyttelse, og her kan vi bruge de digitale teknologier til at få en større del af behandlingen ud af hospitalerne og ind i patienternes eget hjem. Det vil aflaste hospitalerne. Men den allerstørste gevinst ligger faktisk i den tryghed og livskvalitet, det vil give patienterne at kunne være i eget hjem, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl.

Fakta

 • Det er Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og PLO Nordjylland, der er gået sammen om udviklingen af Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Der er tale om videreudvikling af det mangeårige og veletablerede, tværsektorielle samarbejde mellem de tre aktører omkring telemedicinske tilbud i Nordjylland.  

 • Der har været afholdt fire fremtidsværksteder i Frederikshavn, Hobro, Aalborg og Thisted – også kaldet klynge Nord, Syd, Midt og Vest. Her har nordjyske borgere, deltagere fra PLO Nordjylland, sundhedspersonale fra de nordjyske hospitaler, digitaliseringsmedarbejdere og medarbejdere og ledere i det kommunale sundheds-, omsorgs- og ældreområde sammen deltaget i et servicedesign-spil.
     
 • Gennem spillene er der på hvert fremtidsværksted blevet defineret forslag til områder, hvor hver klynge kan afholde pilotprojekter med fokus på nye samarbejdsmetoder mellem sektorerne ved hjælp af digitale løsninger.
     
 • Servicedesignspillet er udviklet af Signe Pedersen og Søsser Brodersen fra Institut for Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet.

 • Fremtidsværkstederne skal ses som ’Fase 0’ i Det Nordjyske eSundhedsvæsen, og er finansieret af en bevilling fra Region Nordjyllands innovationspulje. De koncepter fra hver klynge, der giver værdi, skal skaleres til hele Nordjylland.
    
 • Læs mere om Det Nordjyske eSundhedsvæsen - http://rn.dk/esundhedsvaesen

Kontakt: 

Henning Jakobsen, pensioneret arbejdsleder på postterminalen i Aalborg og borgerrepræsentant i fremtidsværkstederne
Mobil: 29 93 76 92, mail: h.v.jakobsen@webspeed.dk 

Mogens Jespersen (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune
Mobil: 27 20 12 58, mail: mojes@mariagerfjord.dk 

Mads Duedahl (V), regionsrådsformand, Region Nordjylland
Mobil: 24 40 24 18, mail: mads.duedahl@rn.dk    

 

 

Opdateret