Topkarakter til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland - her er tilfredsheden størst

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Tilfredsheden med behandlingen i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland blandt børn/unge og forældrene er steget kraftigt det seneste år. Det viser den nationale landsdækkende patientundersøgelse.

Ansatte i Børne- og Ungepsykiatriens ambulatorium for børn på Mølleparkvej i Aalborg.

Stor fremgang

 Der er stor fremgang i patienternes tilfredshed med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Hele 84 procent af de psykiatriske patienter under 18 år er samlet set tilfredse med deres besøg i ambulatorierne i Psykiatrien. Det er et godt stykke over landsgennemsnittet på 75 procent. Det viser de nyeste tal fra en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser. Der er tale om en større fremgang i forhold til sidste år.

Samtidigt viser undersøgelsen, at 88 procent af forældrene til børnene og de unge er tilfredse med deres børns behandling – et tal, der ligger klart over landsgennemsnittet.

Udvalgsformanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Nordjylland, Vibeke Gamst (K), noterer sig de flotte resultater.

- Vi er utroligt stolte over de positive resultater i vores Børne- og Ungdomspsykiatri. Det er et bevis på det vedvarende engagement i at sikre optimale patientforløb og høj kvalitet i behandlingen på trods af udfordringer som f.eks. lange ventelister, siger Vibeke Gamst.

Stor dedikation fra medarbejderne

 Ifølge psykiatridirektør, professor Jan Mainz er de gode resultater blandt andet et udspring af, at der har været et stort fokus på at forbedre patientforløbene og kvalitetsoplevelsen.

- På trods af lange ventelister til Børne- og Ungdomspsykiatrien, så er både børn, unge og deres forældre tilfredse med udredningen og behandlingen. At man nu opnår landets bedste resultater afspejler, at der er sket en betydelig indsats og udvist stor dedikation fra medarbejdernes side, siger Jan Mainz. 

Direktøren fremhæver også, at det har haft betydning, at der er lavet en øget indsats for at inddrage patienterne og deres familier, og arbejdet med at sikre endnu mere kontinuitet i patientforløbene – heriblandt at patienterne møder den samme behandler videst muligt.

- Vi fortsætter nu arbejdet med at forbedre patientoplevelsen for at sikre, at vores patienter og deres familier føler sig trygge og inddragede i deres behandlingsforløb, siger Jan Mainz.

Fakta om undersøgelsen

- Alle landets fem regioner foretager en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
- Se resultater for årets LUP her:
LUP 23

Udgivet af: 
Mathias Mosskov, pressekonsulent
Mail: m.mosskov@rn.dk
Telefon: 9243 4679

Opdateret