H.M Dronningen på besøg: Inviteret af borgerne på Bostedet Aars

Sociale Tilbud og Specialundervisning

Det blev en stor dag for mange af borgerne, der bor på Bostedet Aars. De havde en drøm om at invitere H.M. Dronningen til et besøg. Det takkede Kongehuset ja til, og derfor kunne borgerne tage imod dronningen og fremvise botilbuddet. 

Kongeligt besøg

 Flere af borgerne på Bostedet Aars tog imod H.M. Dronningen, da dronningen lagde vejen forbi til rundvisning og et besøg hos de borgere, der bor på bostedet.

- Jeg kunne se og fornemme, at det var en god oplevelse for borgerne, og jeg håber også, at dronningen fik en god fornemmelse af, hvad botilbuddet betyder for borgerne, siger socialdirektør i Specialsektoren i Region Nordjylland, Dorte Juul Hansen.

Besøget kom i stand fordi Borgerrådet på Bostedet Aars havde skrevet til Kongehuset. Det var borgernes store ønske at vise botilbuddet - og deres hjem - frem for dronningen.

- Så borgerne blev da også meget glædeligt overraskede, da Kongehuset vendte tilbage med et ønske om et besøg. Det har vakt stor begejstring, siger Dorte Juul Hansen.

Dronningen blev blandt andet præsenteret for et af de fællesrum, som er en del af et kommunalt/regionalt fælleshus, hvor borgere uvisiteret kan komme og socialisere. Derudover fik dronningen en rundvisning på botilbuddets arealer og var inde og se nogle af borgernes private hjem.

Rettet mod voksne med svær psykisk sygdom

Bostedet Aars er et regionalt botilbud med 41 visiterede pladser.

Botilbuddet er rettet mod voksne med svære psykiske lidelser og eventuelt andre sociale udfordringer som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, demens, stressbelastning eller andre psykiske vanskeligheder.

- Det har været en fornøjelse at vise dronningen et af de mange botilbud, som vi i regionen driver, blandt andet med afsæt i et godt samarbejde med kommunerne, som visiterer borgerne til os, siger Dorte Juul Hansen.

I Aars er der særligt fokus på, at borgerne har mennesker omkring sig, der støtter og forstår. Der arbejdes derfor med relationer på tværs af andre borgere, medarbejdere og lokalsamfundet.

Bostedet Aars tilbyder sociale aktiviteter og arrangementer, hvor borgerne kan møde nye mennesker og udvide deres netværk. 

Udgivet af: 
Mathias Mosskov, pressekonsulent
Tlf: 9243 4679
Mail: m.mosskov@rn.dk 

Opdateret