Sundhedsaftalen 2019

Sundhedsaftalen 2019-2023 dannede i en fireårig periode rammen for det tværsektorielle samarbejde mellem de nordjyske kommuner, almen praksis og regionen. 

Den fælles politiske vision var at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.”

Sundhedsaftalen bestod af Sundhedsaftalen - Sammen om sundhed samt Sundhedsaftalens bilag.

Kontakt