Regionsrådsmøde mandag 26. september

Om Regionen

Regionsrådet holder møde mandag 26. september. Det foregår i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst kl. 13.00.

Politikerne har blandt andet 2. behandling af budget 2023 på dagsordenen, og de skal også godkende Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag for 2023.

Endvidere skal Regionsrådet godkende høringssvar til Rigsrevisionens beretning nr. 18/2021 om sygehusberedskab før og under 1. smittebølge af Covid-19.

Der skal også træffes beslutning om tillæg og revision til Råstofplan 2020 og godkende ansøgning om råstofindvinding ved Blære Nord, Vesthimmerlands Kommune.

Endelig skal Regionsrådet orienteres om status på eksterne tilsyn på Specialsektorens tilbud i perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021 samt indberetninger af magtanvendelser på børne- og voksenområdet i 2021.

Følg mødet direkte

Har du et spørgsmål til Regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

Alle er velkomne. Du kan også følge mødet direkte fra din computer, tablet eller mobil. Efterfølgende kan du også vælge at se en optagelse af mødet. Mødet vil typisk være tilgængeligt i løbet af 2-3 dage. 

Inden mødet kan du læse hele dagsordenen her.

Opdateret