Politiske udvalg under Regionsrådet

Regionsrådet har et meget bredt arbejdsområde, hvorimod de politiske udvalg går i dybden med særligt udvalgte temaer.

Når man skal tage vigtige beslutninger, er man nødt til at gå professionelt til værks. Derfor har Regionsrådet nedsat en række udvalg, som kan gå i dybden med tingene og rådgive politikerne på udvalgte områder.

Udvalgenes opgaver er fastlagt i en række kommissorier, som er vedtaget af Regionsrådet. I 2022-2025 er der nedsat 7 udvalg:

Mødesekretær