Er du vores nye kollega i Patientdialog?

Vi søger en kollega, der brænder for sundhedsområdet, for at skabe værdi for patienter og pårørende og for at understøtte sundhedspersonalet bedst muligt.
 • Er du som person åben, lyttende og reflekterende?
 • Vil du gerne hjælpe patienter og deres pårørende og være med til at gøre en positiv forskel i et komplekst sundhedsvæsen?
 • Har du lyst til at arbejde med patientvejledning og sagsbehandling indenfor sundhedsområdet?

Så er du et god bud på vores nye kollega!

I Patientdialog varetager vi mange forskelligartede opgaver, hvor fællesnævneren er patientrettigheder. De primære arbejdsområder er patientvejledning, afklaring af patientens rettigheder, klagesagsbehandling, sundhedsjura, sekretariatsbetjening, vejledning af sundhedspersoner, refusionsansøgninger mv.

Om jobbet
Som patientvejleder er dine primære opgaver:
 • Information, vejledning og rådgivning af patienter vedr. patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet.
 • Hjælpe patienter eller pårørende med at skrive klager og/eller erstatningssager samt videresende disse til rette myndighed.
 • Generel hjælp til at ”finde rundt i sundhedsvæsenet”.
 • Rådgivning af udenlandske patienter, der søger behandling i Danmark samt danske patienter, der ønsker behandling i udlandet.
 • Dialog med sundhedspersonale.

Som administrativ medarbejder er dine primære opgaver:
 • Sagsbehandling, herunder:
  • Telefonisk kontakt til patienter, der har henvendt sig skriftligt.
  • Skriftlige svar til patienter.

Din profil
 • Du har relevant administrativ erfaring og gerne en sundhedsfaglig baggrund; f.eks. lægesekretær/sundhedsadministrativ koordinator eller sygeplejerske. Anden relevant baggrund kunne være socialrådgiver.  
 • Du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på en forståelig måde med en høj faglighed, og hvor empati og imødekommenhed altid er et grundelementet.
 • Det er væsentligt, at du selvstændigt kan varetage skriftlig korrespondance i et flydende og godt sprog tilpasset modtageren; f.eks. til patienter, pårørende, sundhedspersoner eller andre myndigheder.
 • Ordentlighed, professionalisme, empati, ansvarlighed og stabilitet kendetegner dig og er grundlæggende for din tilgang til opgaveløsningen.
 • Du kan strukturere din dag, dine arbejdsopgaver, og du kan arbejde selvstændigt.
 • Du har en god fornemmelse for arbejdstyngden i kollegagruppen, og det er naturligt for dig at hjælpe ved behov.
 • Du trives i en travl hverdag og er omstillingsparat ift. en arbejdsdag med mange forskellige opgaver, og hvor hastesager er et vilkår.
 • Har du erfaring fra arbejdet i en politisk ledet organisation, er det et plus.

Vi tilbyder
 • Et godt arbejdsmiljø og ledelsesmæssig opbakning.
 • Et arbejde hvor du får mulighed for reelt at gøre en positiv forskel, og hvor du møder både taknemmelighed og frustration i løbet af en arbejdsdag.
 • Grundig oplæring til arbejdsopgaverne.
 • Stor selvstændighed i arbejdet med frihed under ansvar.
 • Tæt samarbejde med kolleger i kontoret og på tværs af organisationen.
 • Mulighed for gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

Vil du vide mere?
Du kan finde overordnet information om os på Patientdialog (rn.dk). Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
 • Annemari Kastrup, konsulent og patientvejleder, telefon 97 64 84 46, mail ankap@rn.dk
 • Helle Valbirk, konsulent og patientvejleder, telefon 97 65 46 34, mail heva@rn.dk  

Om os
Patientdialog indeholder to enheder: Patientsekretariatet og Enheden for Sygehusvalg. Patientdialog består af i alt 21 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde.

Region Nordjyllands Patientkontor er en del af Patientsekretariatet, som er forankret i Patientdialog.

Det praktiske
 • Stillingen er fuld tid - 37 timer/uge
 • Tiltrædelse den 1. september eller 1. oktober 2024.
 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Du vil blive ansat i Patientsekretariatet med reference til kontorchef Lotte Bjerring, Patientdialog

Vi skal have din ansøgning senest den 30. juni 2024.
Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 4. juli 2024. Vi tager forbehold for eventuelt behov for en anden samtalerunde.

Arbejdspladsen er Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Region Nordjyllands arbejdspladser er røgfrie.

Du kan læse mere om regionen på Region Nordjylland (rn.dk) og om regionens strategier og politikker på Vision og strategi (rn.dk).

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt