Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske søges til botilbud Danalien

Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, og har du mod på at bringe dig selv i spil og indgå i tæt relation med borgerne, samt løse både sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver, så har vi lige nu et meningsfuldt job til dig. På Danalien bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor høj faglighed, specialisering og løbende uddannelse betyder, at borgerne altid er i gode hænder. Vores fornemmeste opgave er at oversætte mellem borgerne og omverdenen, så beboerne er trygge. Der er tale om en fast stilling på 37 timer.

Botilbud Danalien
Botilbud For Voksne med Døvblindhed
Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Specialsektoren
Region Nordjylland


Om jobbet
På Danalien bor 15 voksne borgere med medfødt døvblindhed i alderen fra start 20’erne til ca. 70 år. Som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske hos os er din vigtigste opgave at hjælpe og støtte den enkelte borger. Samtidig skal du medvirke til at udvikle vores høje niveau af sundhedsfaglig dokumentation og praksis i forhold til sundhedsfaglige opgaver og til medicinhåndtering. Alle sundhedsfaglige opgaver udføres i overensstemmelse med de sundhedsfaglige instrukser.

I dagtimerne på hverdage vil du have mulighed for 1:1-kontakt med den enkelte borger, og om aftenen og i weekender har du ansvaret for to eller tre borgere. Uanset tidspunkt har du en stor relations- og kommunikationsopgave.
Når enkelte af vores borgere oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk gennem ritualiseret adfærd, udadreagerende, selvskadende eller grænseoverskridende kommunikation - både fysisk og verbalt. Enkelte af borgerne hos os har brug for omfattende hjælp, og nogle er kørestolsbrugere.

I dit arbejde vil alle opgaver have et pædagogisk sigte, hvor du inddrager den enkelte mest muligt. Dette gør sig også gældende i opgaver vedrørende personlig pleje, hvor bl.a. relationsarbejde og sanseoplevelser er i højsædet.

Dokumentation er en stor del af vores hverdag, både på det pædagogiske og det sundhedsfaglige felt.
De daglige gøremål tager den tid, de tager, og du skal indstille dig på at sætte tempoet ned og ”bare være” i situationen uden at skynde dig videre. Borgerne mærker det tydeligt, hvis ikke vi er nærværende og til stede.

Du vil få nogle specifikke sundhedsfaglige opgaver, bl.a. et særligt ansvar for medicin, samt kontakt til praktiserende læger og behandling af indrapporterede utilsigtede hændelser. Dette er opgaver, som vi i et samarbejde tilrettelægger, når du starter. Det betyder også, at du har dage, hvor du har timer kun til sundhedsfaglige opgaver.
Der er i forvejen ansat en sygeplejerske på Danalien – og desuden er der tværgående sygeplejersker, der løser opgaver på tværs af dag- og døgntilbud.

Bliver du ansat hos os, er der plads til at være ny. Der vil i alle vagter altid være kolleger at sparre med, og vi planlægger altid ”følvagter”, hvor du får lejlighed til at se, hvordan dagene forløber, og hvordan dine kolleger arbejder med borgerne. Herudover får du i løbet af kort tid en uges intro-kursus, hvor du bliver klædt godt på til opgaven. Introforløbet fokuserer bl.a. på medicinhåndtering, konflikthåndtering, tegnsprogkursus mv. Det dobbelte sansetab, som døvblindheden er, kræver helt særlige tilgange, rammer mv. Dette får du også et godt indblik i - set fra borgerens vinkel - da du i løbet af introen får mulighed for helt håndgribeligt at mærke et midlertidigt sansetab på egen krop.  

Om dig
Vi leder efter en ny kollega, der kan nikke ja til flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer:
  • Du er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske
  • Du arbejder systematisk og har et godt overblik
  • Du ønsker at være en del af et professionelt kommunikativt miljø, hvor der anvendes tegnsprog, taktilt tegnsprog og/eller visuel kommunikation. Det er ikke en forudsætning, at du kan det på forhånd, men du skal have lyst til at lære
  • Du skal turde bringe dig selv fagligt i spil i forhold til dine kolleger og borgerne, hvor du bidrager til det tværfaglige samarbejde
  • Du har mod på at stå i situationer, hvor der kan forekomme udadreagerende kommunikation - eller har mod på at lære dette
  • Du er engageret, udadvendt og arbejder selvstændigt
  • Du har gode samarbejdsevner og en positiv indstilling til de mange forskellige opgaver, sundhedsfaglige såvel som pædagogiske
  • Du har kørekort.

Om os
Botilbud Danalien udgør sammen med Botilbud Kloden Botilbud for Voksne med Døvblindhed. Vi fokuserer på døvblindheden som en specifik funktionsnedsættelse. Vi arbejder med taktil tilgængelighed og taktil kommunikation, som begge er essentielle for, at personer med medfødt døvblindhed skal have mulighed for at begribe både den verden, som omgiver dem, og kommunikationen med personerne omkring dem. Det er vores fornemmeste opgave at støtte borgerne i at mestre eget liv samt at skabe udvikling og trivsel for den enkelte. Vi er en medarbejdergruppe med en rummelig kultur og et støttende sammenhold. Der er plads til faglig sparring, og vi er aldrig for kedelige til et godt grin.

Læs mere om os her:  Botilbud Danalien (rn.dk)

Og kom med indenfor i hverdagen hos os og i de andre afdelinger i både Botilbud for Voksne med Døvblindhed samt Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab på (4) Facebook/Døvblindhed og høretab og på Instagram/Døvblindhed og Høretab, Specialsektoren, Region Nordjylland (@doevblindhedoghoeretab).

Botilbud for Voksne med Døvblindhed er et af tilbuddene i Området for Kommunikation og Specialpædagogisk, som ligger i Specialsektoren i Region Nordjylland.

Hvis du vil vide mere
Så er du velkommen til at skrive eller ringe til afdelingsleder Mette Nyholm Rosenkilde på mail: meny@rn.dk eller på tlf.: 20 29 16 97.

Praktisk
Stillingen er på fuld tid. Dog er der mulighed for færre timer, hvis dette ønskes.
Vi arbejder også i weekenderne. Det er muligt at vælge mellem hver 2. eller hver 3. weekend som arbejdsweekend. Dog vil man i hver 3. weekend skulle arbejde i dobbeltvagt den ene dag.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst. Der er ansøgningsfrist den 22. maj 2024, og vi forventer at afholde samtaler den 30. maj 2024. Tiltrædelse 1. juli 2024 eller før hvis muligt.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt