Pædagog søges til botilbud Danalien, hvor voksne med døvblindhed bor

Er du uddannet pædagog, og har du mod på at bringe dig selv i spil og indgå i tæt relation med borgerne, så har vi lige nu et meningsfuldt fuldtidsjob til dig.  
                                               

Botilbud Danalien
Botilbud For Voksne med Døvblindhed
Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Specialsektoren
Region Nordjylland


Hos os bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor høj faglighed, specialisering og løbende uddannelse betyder, at beboerne altid er i gode hænder. Vores fornemmeste opgave er at oversætte verden, så beboerne er trygge, hvilket er en opgave, der skaber tætte professionelle relationer.
Du får et grundigt opstartsforløb, og vi er flere på arbejde sammen, så der er altid mulighed for sparring hos en kollega.


Hos os får du mening, faglighed og fællesskab
Flere af medarbejderne har været ansat længe, og som én af de ansatte siger: ”Det bedste er samspillet med beboerne. Dagene er aldrig ens, og du kan ikke bare køre på rutinen eller melde pas. Du får stærke relationer til beboerne, og du er tydeligvis med til at give dem tryghed, hvilket er meget tilfredsstillende at mærke. Du bliver tolk og talerør for den enkelte beboer, og du er med til at give dem en oplevelse af en forudsigelig verden og en sammenhængende hverdag. Vi er dygtige til det, vi laver, vi har et højt fagligt niveau og prioriterer løbende uddannelse højt”.

Hverdagen og beboerne
Som pædagog hos os er din vigtigste opgave at hjælpe og støtte den enkelte beboer. Vi har en meget struktureret hverdag med mange gentagelser. I dagtimerne har du indimellem 1:1 kontakt med den enkelte beboer. Om aftenen har du ansvar for to-tre beboere. Uanset tidspunkt har du en stor relations- og kommunikationsopgave. Du skal også være åben for at indgå i den personlige pleje, da beboerne har brug for hjælp til dette. Uanset arten af opgave, så har denne har altid et pædagogisk sigte, hvor du inddrager den enkelte mest muligt. Du skal i det hele taget være indstillet på tæt fysisk kontakt med den enkelte beboer. Du får mange kasketter på som medarbejder hos os, da du også har kontakt med bl.a. familie og værge. Dokumentation er selvfølgelig også en del af vores hverdag. Der vil desuden også være en del sundhedsfaglige opgaver knyttet til det daglige arbejde.

De daglige gøremål tager den tid, de tager, og du skal indstille dig på at sætte tempoet ned og ”bare være” i situationen, uden at skynde dig videre. Beboerne mærker det tydeligt, hvis ikke vi er nærværende og til stede.
Vi arbejder med små udviklingsmål for hver beboer, og vi er gode til at fejre de små fremskridt, som faktisk kan være et store fremskridt for den enkelte beboer.

I det daglige arbejde opnår du hurtigt et selvstændigt ansvar i forhold til beboerne, da det er i relationen, du udvikler dine kompetencer og bliver klogere på, hvordan du bedst hjælper den enkelte.

Din opstart hos os
Bliver du ansat hos os, er der plads til at være ny. Vi planlægger altid følvagter, hvor du får lejlighed til at se, hvordan vagterne forløber, og hvordan dine kollegaer arbejder med beboerne.
Herudover får du i løbet af kort tid en uges introkursus, hvor du bliver klædt godt på til opgaven. Introforløbet fokuserer bl.a. på medicinhåndtering, konflikthåndtering, tegnsprogkursus mv. Det dobbelte sansetab, som døvblindheden er, kræver helt særlige tilgange, rammer mv. Dette får du også et godt indblik i - set fra borgerens vinkel - da du i løbet af introen får mulighed for helt håndgribeligt at mærke et midlertidigt sansetab på egen krop.  

Om dig
Vi leder efter en ny kollega, der kan nikke ja til flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer:
 • Du er uddannet pædagog
 • Du er nysgerrig af natur og tænker udviklingsorienteret i den pædagogiske praksis
 • Du har lyst til at indgå i tætte relationer med beboerne, såvel fysisk som psykisk
 • Du ønsker at være en del af et professionelt kommunikativt miljø, hvor der anvendes tegnsprog, taktilt tegnsprog og/eller visuel kommunikation
 • Du skal turde bringe dig selv fagligt i spil i forhold til dine kolleger og beboerne. Der vil altid være tolkninger og observationer, hvor du skal tro og turde at prøve dig frem
 • Du er engageret, udadvendt og arbejder selvstændigt
 • Du tager ansvar for dine opgaver og følger tingene til dørs
 • Du har gode samarbejdsevner og en positiv indstilling til de mange forskellige opgaver
 • Du er fleksibel og er en god omsorgsgiver
 • Du er struktureret, formår at arbejde ud fra mål og delmål og prioriterer det skriftlige arbejde
 • Har kørekort og er villig til at køre i minibus

Om os
Botilbud Danalien udgør sammen med Botilbud Kloden Botilbud for Voksne med Døvblindhed. Vi fokuserer på døvblindheden som en specifik funktionsnedsættelse. Vi arbejder med taktil tilgængelighed og taktil kommunikation, som begge er essentielle for, at personer med medfødt døvblindhed skal have mulighed for at begribe både den verden, som omgiver dem, og kommunikationen med personerne omkring dem. Det er vores fornemmeste opgave at støtte borgerne i at mestre eget liv samt at skabe udvikling og trivsel for den enkelte. Vi er en medarbejdergruppe med en rummelig kultur og et støttende sammenhold. Der er plads til faglig sparring, og vi er aldrig for kedelige til et godt grin.

Læs mere om os her:  Botilbud Danalien (rn.dk).

Og kom med indenfor i hverdagen hos os og i de andre afdelinger i både Botilbud for Voksne med Døvblindhed samt Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab på (4) Facebook/Døvblindhed og høretab og på Instagram/Døvblindhed og Høretab, Specialsektoren, Region Nordjylland (@doevblindhedoghoeretab).

Hvis du vil vide mere
Så er du velkommen til at skrive eller ringe til afdelingsleder Mette Nyholm Rosenkilde på mail: meny@rn.dk. Eller på tlf.: 20291697.

Praktisk
Der er opstart i jobbet den 1. juli 2024 eller før, hvis det er muligt. Stillingen er på fuld tid. Dog er der mulighed for færre timer, hvis dette ønskes. Alle beboerne er i dagtilbud, hvilket betyder, at du overvejende arbejder i aften- og weekendvagter. Der er mulighed for at vælge at arbejde enten hver anden eller hver tredje weekend. Vælges hver tredje weekend medfølger dobbeltvagter.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Der er ansøgningsfrist 22. maj. Vi forventer at afholde samtaler den 30. maj 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt