Pædagog til Specialbørnehjemmet Nygården i Brønderslev

Vi søger pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter en pædagog, der brænder for det pædagogiske arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Om jobbet
Det er en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 30-37 timer, alt efter hvad du ønsker. Stillingen er med skiftende arbejdstider i henholdsvis dag- og aftentimerne samt med weekendarbejde hver anden weekend. Natarbejde kan forekomme i forbindelse med ferieafvikling og sygdom. Vagtplanen vil være tilgængelig fire uger før.

Som pædagog ved Specialbørnehjemmene bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor høj faglighed og løbende uddannelse sikrer, at børnene/de unge altid er i gode hænder. På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser. Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde. Vi arbejder alle hen mod det samme mål: at sikre børnene/de unge den optimale trivsel og tryghed.

Som medarbejder arbejder du med pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver, vedr. børnene/de unge på Nygården.

Om dig
 • Du er indforstået med at arbejde med skiftende arbejdstider – dog primært eftermiddags- og aftenvagter i hverdagene samt at arbejde hver 2. weekend.
 • Du er fleksibel og parat til omstillinger vedr. opgaver i huset, arbejdstid og i organisationen.
 • Du kan i mødet med børnene/de unge skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og give det enkelte barn/den unge et godt og udviklende liv, set i forhold til handicap.
 • Du kommunikerer professionelt i såvel den skriftlige dokumentation af arbejdet, som i den mundtlige kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Du er mentaliserende, kan forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Du har evt. kendskab til/erfaring med neuropædagogik og low arousal.
 • Du tager medansvar for at skabe og fastholde et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø med udgangspunkt i vores værdier: Indflydelse, tillid, ordentlighed samt professionalisme samt bidrager til en positiv stemning på arbejdspladsen.
 • Du har kørekort.

Vi tilbyder
 • Et grundigt introduktionsforløb, herunder vejledning/undervisning i fx forflytning, medicinhåndtering, konflikthåndtering og relevante faglige tilgange og metoder.
 • Mentorordning.
 • Spændende udfordringer i en børnegruppe, der kræver høj grad af faglig indsigt og forståelse.
 • Aktiviteter med børnene/de unge, både i og udenfor Nygården.
 • Kompetente og engagerede kollegaer.
 • Supervision
 • Kompetenceudvikling og personlig udviklingsprofil. Der er mulighed for at få opgaver som ressourceperson, der bruges på tilbuddet og på området.
 • Neurouddannelse indenfor de første 3 år af din ansættelse.

Om os
Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.

Nygården er et af Region Nordjyllands 4 specialbørnehjem og er beliggende i Brønderslev.

På Nygården bor der pt. 7 fastboende børn samt 4 børn i aflastning. Børnene/de unges fysiske og kognitive funktionsniveau varierer, og ingen af børnene/de unge fungerer alderssvarende. Børnenes/de unges funktionsniveau er varierende fra mobile og fysisk aktive, til at være kørestolsbrugere. Nogle af børnene/de unge har brug for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring, mens andre med støtte og guidning varetager det selvstændigt.

Børnene/de unge har diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, cerebral parese og epilepsi m.m. Flere af børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ supplerende kommunikation, fx tegn til tale, piktogrammer, Podd-bog, konkreter, m.m.

Alle børnene/de unge har brug for en individuel tilrettelagt, genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, hvor der tages udgangspunkt i den professionelle relation, neuropædagogik og Low arousal. Børnene/de unge har behov for udvidet specialpædagogisk støtte i forhold til adfærd, kontakt og samspil med omverdenen.

Børnene/de unge på Nygården har brug for et sansestimulerende miljø. De går til fritidsaktiviteter udenfor Nygården og er på ture ud af huset for at give dem andre oplevelser og stimuli. Fx zoo, svømmehallen, naturlegepladser m.m.

Vi har børn og unge, der har udfordringer med at kontrollere impulser, krav, følelser, uforudsete ting, tab af kontrol m.v., som kan resultere i udadreagerende eller selvskadende adfærd

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Charlotte Meyer på tlf. 2244 6027, på hverdage mellem kl. 10-12.

Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside Specialbørnehjemmene eller ” Gør karriere (rn.dk)


Det praktiske
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt