Afdelings- eller overlæge, Radiologisk Afd., Aalborg Universitetshospital - neuro-sektionen

Da en af trofaste kolleger gennem mange år har valgt at gå på pension, har vi ved Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital en stilling som vagtbærende afdelings- eller overlæge i neuroradiologisk sektion ledig til besættelse fra 1. juli 2024 eller efter aftale.
 
Vi søger en speciallæge i radiologi med særligt fokus på neuroradiologi, da stillingens funktion er placeret i neurosektionen og involverer alle områder indenfor neuroradiologi og dermed forudsætter et omfattende tværfagligt samarbejde. Har du erfaring indenfor det neuroradiologiske er det en fordel, men ikke noget krav, da vi regner med at proppe en masse uddannelse i dig, for at du kan blive vores nye kollega mange år frem. Sektionen er fremadstormende, og vi ser lige nu ind i en sektion, der har potentiale til at blive Danmarks bedste både uddannelsesmæssigt, fagligt og ikke mindst arbejdsmiljømæssigt. Kom og vær en del af denne fantastiske rejse..!!
 
Om afdelingen og sektionen
Radiologisk Afdeling er en af landets største med et årligt undersøgelsesantal på ca. 300.000. Afdelingen diagnosticerer, undersøger og behandler patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra de praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover udføres de højt specialiserede funktioner indenfor radiologi i Region Nordjylland kun i Aalborg. Afdelingen er fordelt på 5 matrikler: Aalborg Nord, Aalborg Syd, Thisted, Hobro og Farsø. Den opslåede stilling er fysisk placeret i Aalborg.
 
Neurosektionen udfører højt specialiseret diagnosticering inden for alle områder af neuroradiologi. Neurosektionen arbejder tæt sammen med andre fagspecialer, herunder Onkologisk afdeling, ØNH, Neurologi og Neurokirurgi, Øjenafdeling m.fl. Der holdes flere ugentlige konferencer samt varetagelse af akutte funktioner som bl.a. trombolysevagter og stroke fast track, hvor tværfagligt samarbejde spiller en central rolle. 
 
Ansøgers kvalifikationer
Udover ansøgers baggrund som speciallæge i radiologi udpeges erfaring inden for neuroradiologi som en væsentlig kvalifikation, men ikke et krav. Herunder vil der i vurderingen også blive lagt vægt på, at ansøgeren har lyst til, har gennemført eller er igangværende med efteruddannelser eller masterunddannelser inden for neuroradiologi (EDINR, European Diploma in Neuroradiology eller lignende).
 
Det forventes, at du i forhold til sektionen involverer dig i den daglige arbejdsgang og har visioner om dens fremtidige udvikling.
 
Personlige kvalifikationer
Der søges en læge med gode samarbejdsevner, fleksibilitet, loyalitet og empati. En læge som rummer en god personlig integritet såvel som evne til at udvise handlekraft og beslutsomhed, når det er nødvendigt.

Forskning og udvikling
Som universitetshospital har forskning og udvikling en høj prioritet. Universitetshospitalet indgår i væsentlig grad i både introduktions- og hoveduddannelsen i radiologi. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle et godt læringsmiljø, der sikrer de yngre læger en solid basis- og specialistuddannelse. Der vil derfor i stillingen indgå lægelig undervisning og supervision af yngre læger. Ligesom der vil være mulighed for forskning og publicering.
 
I stillingen lægger vi således overordnet vægt på:  
  • Erfaring med neuroradiologi et ønske men ikke krav
  • Gerne uddannelsesmæssig erfaring inden for neuroradiologi
  • Gode samarbejdsevner
  • Akademiske ambitioner
  • Visioner i forhold til sektionens samt afdelingens udvikling
  • At du tager ansvar for løsning af sektionens opgaver
  • Kan bidrage med lægelig undervisning
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende overlæge Yousef Yavarian (yy@rn.dk) tlf. 97665168 eller leder af Radiologisk Afdeling Peter Lasborg (peter.lasborg@rn.dk) tlf. 40207594.
 
Søges stilling som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: http://www.aalborguh.rn.dk/Service/Kompetenceskema


Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes reference samt børneattest på den ansøger, der ønskes ansat.
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for YL eller OVL indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Motiveret ansøgning vedlægges curriculum vitae. Ansøgning skal ske gennem regionens rekrutteringssystem https://rn.dk/da/Genveje/Karriere/Ledige-job  

Ansøgninger vil løbende blive vurderet ligesom der løbende afholdes ansættelsessamtaler. Når stillingen er besat ophører stillingsopslaget.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt