INTRODUKTIONSSTILLING, LUNGEMEDICINSK AFDELING, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

2 Introduktionsstillinger er ledige til besættelse pr. henholdsvis 1.9.2024 og 1.10.2024 eller efter aftale.

Bliv en del af et stærkt lungeteam.

Vi er kendt for godt humør, god supervision og gode muligheder for forskning. Vi vil gerne have kollegaer, der sætter pris på et godt sammenhold og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø. Vi har for nylig haft besøg af arbejdstilsynet og vi fik ingen anmærkninger.

Vi ser lungemedicin som den perfekte blanding af klassisk medicinske opgaver og tiltagende invasive procedure med fx bronkoskopier, anlæggelse af pleuradræn og UL-undersøgelser af lungerne. Vi vil bestræbe os på at lære dig det meste.

Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, varetager opgaver med udredning, behandling og pleje af patienter med medicinske lungesygdomme. Der modtages såvel elektive som akutte patienter til indlæggelse. Den ambulante aktivitet er omfattende.

Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, dækker over flere matrikler. Hovedfunktion vil være i Aalborg, man må forvente 1- 2 arbejdsdage om måneden med funktion i Hobro, det planlægges dog efter ønsker, og normalt er der stor interesse for funktion der.                       

Afdelingen har landsdelsfunktion inden for lungemedicin. Afdelingen varetager den regionale udredning af patienter mistænkt for lungecancer og har lokalsygehusfunktion for 250.000 indbyggere
Afdelingen indgår i speciallægeuddannelsen på alle specialiserede niveauer og deltager i klinisk undervisning af medicinske studenter. 
Lungemedicinsk Afdeling er beliggende i Medicinerhuset sammen med andre medicinske specialafdelinger.
Afdelingen har et Sengeafsnit, et dagafsnit og et ambulatorium.

Området er lægefagligt normeret med:
  • 1 Cheflæge
  • 2 ledende overlæger
  • 4 overlæger, heraf 1 professor
  • 7 afdelingslæger
  • 5-8 læger i hoveduddannelse i medicinske lungesygdomme
  • 6-8 læger i Introduktionsstilling
  • 2-4 læger i KBU-stilling
Afdelingen har forvagtsfællesskab med medicinsk Gastroenterologisk Afdeling og deltager i modtagelse af patienter på Akut medicinsk modtageafsnit.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Cheflæge Thea Heide Faaborg på tlf.nr. 97 66 47 32

Du kan læse mere om afdelingen på vores hjemmeside: http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Lungemedicinsk-Afdeling
 
I henhold til Region Nordjyllands retningslinjer vil der blive indhentet referencer efter ansøgers samtykke

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt