Cheflæge til Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Vi søger en leder, der kan motivere og skabe retning og i en stærk og tværfaglig afdelingsledelse vil stå i spidsen for en faglig ambitiøs afdeling med engagerede medarbejdere.

Ledelse og samarbejde
På Aalborg Universitetshospital arbejder vi med patientnær ledelse. Medlemmer af afdelingsledelsen er ligeværdige i ledelses- og ansvarsfordelingen og refererer til vicedirektøren for vicedirektørområde 8. Afdelingsledelsen i Børne- og Ungeafdelingen er sammensat af en chefsygeplejerske, en ledende lægesekretær og en cheflæge. Derudover arbejder afdelingsledelsen tæt sammen med den udvidede afdelingsledelse, som består af de ledende oversygeplejersker, de ledende overlæger og lærestolsprofessoren.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at udvikle og implementere nye tiltag, så afdelingens opgaveløsning løbende effektiviseres og forbedres. Du bliver en del af et stærkt tværfagligt samarbejde med den øvrige afdelingsledelse. Vi støtter hinanden i den samlede opgaveløsning og sætter sammen retning for afdelingens bidrag til fremtidens sundhedsvæsen. Du skal derfor være god til at opbygge relationer og kunne iværksætte tværgående opgaveløsninger med baggrund i forskellige faglige perspektiver.

Du har som cheflæge det overordnede ansvar for den lægefaglige aktivitet og kvalitet indenfor det pædiatriske område, og har sammen med den øvrige afdelingsledelse ansvar for at sikre overholdelse af aktivitetsmål, budget for afdelingen, patientsikkerhed og patientrettigheder. Cheflægen har et særligt ansvar for rekruttering, uddannelse og tilknytning af lægelige medarbejdere, herunder varetagelse af karriereudvikling og planlægning for speciallæger og yngre læger.

I afdelingen lægger vi vægt på et anerkendende samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Derfor søger vi en cheflæge, der baserer sit lederskab på værdier og kompetencer, der går i tråd med dette. Vi prioriterer vejledning, forskning og uddannelse højt i et tæt samspil med driften og har derfor et velfungerende uddannelses- og læringsmiljø med patienterne i fokus.

Din ledelsesstil skal være synlig, kommunikerende, åben og delegerende, og arbejdsformen skal være struktureret, systematisk og helhedsorienteret.

Uddannelse og erfaring
Som vores nye cheflæge brænder du for og har lyst til at arbejde med ledelse inden for Børne- og Ungeafdelingens område. Du er godt på vej i din lederkarriere og tænker, at det er nu, du gerne vil tage skridtet mod mere overordnet indflydelse i form af en ledende stilling på et universitetshospital.

Du skal, uanset dit nuværende anciennitetsniveau, kunne dokumentere gode lederevner.

Du er en dygtig kommunikator og har allerede demonstreret evnen til at tænke innovativt i forhold til strategisk planlægning og håndtering af organisatoriske forandringsprocesser på tværs af faggrupper og specialer. Du ved, hvad det vil sige at lykkes gennem andre, og inddragelse, respekt og lydhørhed er en naturlig del af din ledelsesprofil samtidig med at du er tydelig i din kommunikation.

Det er en fordel, at du har erfaring inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.

Det er en fordel, at du har relevant uddannelse eller har et ønske om at tage en formaliseret ledelsesuddannelse.

Om Børne- og Ungeafdelingen
I Børne- og Ungeafdelingen varetager vi udredning, behandling og pleje af alle medicinske pædiatriske problemstillinger i alderen 0-18 år, inklusive neonatalogi. Desuden modtager vi et mindre antal kirurgiske børn og unge, som vi behandler og plejer i tæt samarbejde med det relevante kirurgiske speciale.
Vi har 28 speciallæger, 9 hoveduddannelseslæger og 2-3 i introduktionsstillinger i pædiatri, samt et varierende antal hoveduddannelseslæger i almen og akut medicin.
Vi har, i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan, alle de specialiserede regionale funktioner. I samarbejdsaftaler med Aarhus Universitetshospital har afdelingen højt specialiseret neonatalogi, endokrinologi, hæmatologi, onkologi, nefro og urologi, neuropædiatri, kardiologi og reumatologi.
Intensiv pædiatri varetages i samarbejde med børneanæstesiologer, og vi har i det hele taget et godt samarbejde med andre afdelinger på Aalborg Universitetshospital.
Vi er i afdelingen normeret til 43 sengepladser og modtager årligt ca. 3.000 børn og unge til indlæggelser, hvoraf ca. 90% er akutte. Vores ambulante aktivitet er omfattende.
Vi deltager i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende, psykologstuderende, sundhedsadministrative koordinatorstuderende samt speciallægeuddannelsen i pædiatri, almen medicin og akut medicin.

Om Aalborg Universitetshospital
Visionen for Aalborg Universitetshospital er at være patientens hospital med mennesket i centrum. Hospitalets kerneopgave er at skabe sikre og effektive forløb med patienten som partner. Som universitetshospital udvikler Aalborg Universitetshospital morgendagens behandling og uddanner morgendagens medarbejdere. Aalborg Universitetshospital er det største og højest specialiserede hospital i det nordjyske sundhedsvæsen - og Nordjyllands største arbejdsplads med knap 7.200 ansatte. Se mere om Aalborg Universitetshospital her: Aalborg Universitetshospital - Region Nordjylland (rn.dk).

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen besættes i henhold til aftalen vedrørende lægefaglige chefer. Efter aftale med FAS og Region Nordjylland besættes stillingen i en funktionsperiode på 4 år med mulighed for forlængelse eller tilbagegang til en stilling som overlæge i henhold til overenskomsten for overlæger.  
                                                                                      
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema (som ansøger bedes udfylde) til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2024. Samtaler forventes afholdt den 28. maj 2024.
Tiltrædelse er den 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vicedirektør Lars Maagaard Andersen, l.maagaard@rn.dk, tlf. 2054 6591 eller chefsygeplejerske Lotte Frilev, lotte.frilev@rn.dk, tlf. 2148 3544,

Funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledelsessekretær Trine Søndergaard, tch@rn.dk.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt