Uddannelsesstilling Intensivsygeplejerske

Vil du være dygtig til den komplekse sygepleje og være tæt på den enkelte patient? Så kan du nu søge en uddannelsesstilling til intensivsygeplejerske

Som intensivsygeplejerske bliver du dygtig til den komplekse sygepleje, da du skal håndtere alle udfordringer hos den patient, som du er ansvarlig for. Patientgruppen er bred, men fælles for dem alle er, at de er alvorligt syge, når de modtages. En intensivsygeplejerske arbejder med høj selvstændighed men også i tæt samarbejde med andre kollegaer både mono- og tværfagligt, hvilket kræver gode teamkompetencer.

Et intensiv afsnit er et højt specialiseret afsnit med højteknologisk udstyr, hvor udviklingen ikke står stille. Du kommer tæt på den enkelte patient og de pårørende, da du som sygeplejerske på intensiv arbejder 1:1 med pleje og behandling til patienten i tæt samarbejde med dine kollegaer.

Region Nordjylland uddanner hvert år intensivsygeplejersker på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Der er tale om en uddannelsesstilling i et spændende speciale med mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Det er ikke en forudsætning, at du allerede har ansættelse på et intensiv afsnit for at søge en uddannelsesstilling.

Uddannelsesforløb
De første seks måneder er et introduktionsforløb, som foregår på et af de intensive afsnit i Region Nordjylland. Læringsmål for introduktionsperioden skal opfyldes inden overgang til en 18 måneders uddannelsesperiode og dermed en uddannelseslængde på i alt to år.
 
I uddannelsen indgår der et praktikophold på seks uger i et andet intensiv afsnit, to uger i et opvågningsafsnit og fire uger på et valgfrit uddannelsessted. Du skal forvente, at uddannelsen kræver transporttid til forskellige adresser i regionen. Det teoretiske forløb foregår på UCN Act2learn i Aalborg, hvorfor adgang til en PC er en nødvendighed.

Specialuddannelsen er struktureret i løbende kompetencevurderinger, teori- og temadage i klinisk praksis, et teoretisk forløb med to eksamener og en skriftlig opgave ved uddannelsens afslutning. Målet for specialuddannelsen er selvstændigt at kunne identificere, planlægge, udføre og evaluere intensiv sygepleje i et helhedsperspektiv til kritisk syge patienter i alle aldersgrupper med akutte og ofte uforudsigelige plejebehov. Det fordrer en omfattende viden samt færdigheder og kompetencer, som du kan opnå gennem uddannelsens teoretiske og kliniske dele.

Om dig
Du skal have lyst til og være indstillet på at være i uddannelse, hvor der skal læses teori, og hovedparten af arbejdstiden er i dagtid med hensyn til størst mulighed for læring. Du forventes at tage ansvar for dit uddannelsesforløb og være fokuseret på at nå målene i din uddannelse i samarbejde med den uddannelsesansvarlige intensivsygeplejerske og kliniske vejledere i afsnittet. Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og trives med at tage ansvar.

Adgangskrav
Du er kvalificeret til at søge specialuddannelse i intensiv sygepleje, hvis du har dansk autorisation som sygeplejerske og har bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau. Dertil skal du have mindst to års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende. Heraf minimum 18 måneder fra somatiske sygehusafdelinger.

Hvis du ikke har eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller har suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Karina Løvendahl Dybbro for at høre om dine muligheder for at søge en specialuddannelse.

Hvad tilbyder vi
Vi arbejder benhårdt på at give dig de bedste forudsætninger for at lære nyt i klinisk praksis. Du bliver tilknyttet uddannelsesansvarlige intensivsygeplejersker og kliniske vejledere, der vil støtte dig gennem din uddannelse, så du hele tiden udvikler dig. Løbende sparring og faglig udvikling prioriteres højt, og du vil opleve, at de faglige udfordringer aldrig løber ud.
Der er 16 uddannelsesstillinger i Region Nordjylland. Du kan finde yderligere information om uddannelsen i intensiv sygepleje på Region Nordjyllands hjemmeside:
https://rn.dk/genveje/uddannelse/alle-uddannelser-i-region-nordjylland/sygeplejefaglig-videreuddannelse/specialuddannelsen-for-sygeplejersker-i-intensiv-sygepleje

Praktisk
Motiveret ansøgning, detaljeret CV (Ansættelsesbrøk og varighed af den enkelte ansættelse samt evt. orlovsperioder skal tydeligt fremgå med måneds angivelse), dokumentation af tidligere ansættelsesforløb (kan f.eks. anskaffes via lønkontor), eksamenspapirer, autorisation som sygeplejerske og relevant efteruddannelse fremsendes via link. Løn efter overenskomst og forhåndsaftale.

Sidste frist for ansøgning er mandag den 10. juni 2024. Der holdes ansættelsessamtaler den 18., 19. og evt. 20. juni 2024. Det må gerne fremgå af ansøgningen, hvis en af dagene ikke er mulig til en evt. ansættelsessamtale.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt