Sygeplejerske søges til afsnit M5, Aalborg Universitetshospital, Thisted – palliation og neurorehabilitering

Stillingen er på 37 timer pr. uge i blandede vagter – deltid er en mulighed. Stillingen ønskes besat 1. juni eller efter aftale. Du skal påregne weekendvagt hver 3. uge.

Afsnittet har i alt 16 senge, hvoraf de 4 senge er dedikeret til palliation og de 11 er dedikeret til neurorehabilitering. Derudover har vi plads til 1 medicinsk patient.
Afsnittet er opdelt i 2 teams:

Sygeplejerske i palliationsafsnittet i M5

Brænder du for palliationen og arbejdet med alvorligt syge?
Det palliative afsnit – team 2 er for uhelbredeligt syge med behov for en palliativ indsats. Patienterne indlægges i meget forskellige perioder af deres forløb, hvorfor afsnittet rummer mange forskellige aspekter, lige fra behandling til omsorg for det døende menneske. Fokus for afsnittet er behandling og symptomlindring, så det bliver muligt for patient og pårørende at leve det liv, som er tilbage, med tanke på den enkeltes forståelse af livskvalitet.
Afsnittet har et tæt samarbejde med vores udekørende palliative team, som er bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, præst samt psykolog.

Sygeplejerske i neurorehabilitering i M5

Vil du være en del af neurorehabilitering i Thisted, hvor vi værdsætter det tværfaglige samarbejde, og hvor alle bidrager til det gode patientforløb?
I neurorehabilitering – team 1 modtager vi patienter til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau, som kendetegnes ved patienter med hjerneskade af begrænset (let til moderat) kompleksitet.
Du bliver en del af et tværfagligt team, der tæller læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæd, socialrådgiver, neuropsykolog samt diætist.
Afsnittet indgår samlet i et tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner med fokus på at skabe gode patientforløb og sygepleje med høj faglig standard og kvalitet for patienter og pårørende.

Fælles for de 2 teams er hjælpsomhed, positivitet og humor. Hele personalegruppen ønsker at udvikle og lære sammen, for at kunne udnytte vores potentiale bedst muligt.

Om dig:
 • Erfaring vil være en fordel, men det primære er interesse indenfor specialet
 • Du kan arbejde både tværfagligt og selvstændigt
 • Du er fagligt engageret og bidrager til udvikling
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du bidrager til et godt kollegialt samarbejde
 • Du vil være med til at optimere og forbedre patientforløbene

Vi tilbyder dig:
 • ansættelse i vores afsnit, hvor de pårørende betragtes som vigtige samarbejdspartnere
 • en selvstændig og afvekslende hverdag
 • mulighed for individuelle ansvarsområder
 • fokus på et godt arbejdsmiljø samt dygtige og engagerede kollegaer og samarbejdspartnere
 • mulighed for faglig udvikling, både inden for den grundlæggende og den komplekse sygepleje
 • som nyuddannet eller ny på hospitalet deltager du i kursusforløbet "Godt fra start"
 • mentorordning og individuelt introforløb

Du kan læse mere om at være sygeplejerske i Region Nordjylland og "Godt fra start" her:
Godt fra start (rn.dk)

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse
 • Ansøgningsfrist: 25. april 2024
 • Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. april 2024
 • Tiltrædelse 1. juni eller efter aftale
   
Vil du vide mere:
Har du lyst til at besøge afsnittet eller høre mere om os, så er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Henriette Skovbo på telefon 97650861 ellers mail hesk@rn.dk

På Aalborg Universitetshospital er det besluttet, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau.
Intentionen med ændringen er blandt andet at understøtte kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne samt medvirken til at øge og styrke de sygeplejefaglige kompetencer inden for specialet.

Dit primære ansættelsessted vil være M5, men du må forvente eventuelt også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under afdelingen. Der vil blive orienteret nærmere herom ved ansættelsessamtalen.
Indtil videre vil du være ansat i skiftende tjenester. Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt