Uddannelsesstilling anæstesisygeplejerske

Har du lyst til at uddanne dig til anæstesisygeplejerske og blive en del af et specialiseret team?
Så kan du nu søge specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje

Har du mod på nye udfordringer, og drømmer du om at arbejde blandt kompetente kolleger i et lærerigt og dynamisk miljø, hvor faglighed og fokus på det gode patientforløb er i højsædet? Som kursist på specialuddannelsen får du en hverdag med stor alsidighed, der på sigt giver masser af ansvar. Du tilegner dig højtspecialiseret viden og lærer at vurdere, analysere og træffe de rigtige beslutninger sammen med dine kollegaer, der hver dag gør en forskel for vores patienter.

Region Nordjylland uddanner hvert år anæstesisygeplejersker på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Der er tale om en uddannelsesstilling i et spændende speciale med mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Som anæstesisygeplejerske arbejder du tæt sammen i teams med andre kollegaer både fra eget speciale, tværfagligt og fra andre afsnit på hospitalet. Som anæstesisygeplejerske er du tilknyttet et anæstesiafsnit med relation til et eller flere operationsspecialer, hvor du bedøver patienter i alle aldersgrupper til operationer og undersøgelser. Anæstesisygeplejersker tilkaldes også til assistance f.eks. til akut dårlige patienter eller til ledsagelse i forbindelse med interne og eksterne patienttransporter.

Uddannelsesforløb
Specialuddannelsen forløber over to år. Den er struktureret i løbende kompetencevurderinger, mindre skriftlige opgaver, et teoretisk forløb med eksamen og en skriftlig opgave ved uddannelsens afslutning. Målet er selvstændigt at planlægge, udføre og evaluere elektive og akutte anæstesiforløb samt at varetage kliniske opgaver indenfor feltet.

Den kliniske og teoretiske uddannelse finder sted under en regional fuldtidsansættelse af to års varighed. Uddannelsen tilrettelægges med tjeneste på flere forskellige anæstesiologiske afsnit i Region Nordjylland delt op i fire periode af et halvt års varighed. Du skal forvente, at uddannelsen kan kræve transporttid til forskellige adresser i regionen. I uddannelsen indgår også et praktikophold af seks ugers varighed på et opvågningsafsnit. Det teoretiske forløb foregår på UCN Act2Learn i Aalborg, hvor adgang til en PC er en nødvendighed.

Om dig
Du skal være indstillet på at være i uddannelse, hvor der skal læses teori, og hovedparten af arbejdstiden er i dagtid med hensyn til størst mulighed for læring. Du forventes at tage ansvar for dit uddannelsesforløb og være fokuseret på at nå målene i din uddannelse i samarbejde med den uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske og kliniske vejledere i afsnittene.

Adgangskrav
Du er kvalificeret til at søge specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje, hvis du har dansk autorisation som sygeplejerske og har bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau. Dertil skal du have en bred klinisk erfaring svarende til minimum to års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse forløb.

Hvis du ikke har eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller har suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Karina Løvendahl Dybbro for at høre om dine muligheder for at søge en specialuddannelse.

Hvad tilbyder vi
Vi arbejder benhårdt på at give dig de bedste forudsætninger for at lære nyt på de forskellige afsnit. Du bliver tilknyttet uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejersker og kliniske vejledere, der vil støtte dig gennem din uddannelse, så du hele tiden udvikler dig. Vi tilbyder dig som kursist 1:1 oplæring i hverdagen med anæstesisygeplejersker.
Der er 20 uddannelsesstillinger i Region Nordjylland. Du kan finde yderligere information om uddannelsen i anæstesiologisk sygepleje her:
Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
Kursusportalen

Workshop
Der afholdes workshop mandag d. 15. april 2024 kl. 14.30-16.00 i Forhallen på Aalborg Universitetshospital Syd og i Forhallen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, hvor det er muligt at få informationer om specialuddannelsen, møde anæstesisygeplejersker og anæstesikursister i gang med uddannelsen m.m.

Praktisk
Motiveret ansøgning, detaljeret CV (Ansættelsesbrøk og varighed af den enkelte ansættelse samt evt. orlovsperioder skal tydeligt fremgå med måneds angivelse), dokumentation af tidligere ansættelsesforløb (kan f.eks. anskaffes via lønkontor), eksamenspapirer, autorisation som sygeplejerske og relevant efteruddannelse fremsendes via link. Løn efter overenskomst og forhåndsaftale.

Sidste frist for ansøgning er tirsdag d. 14. maj 2024. Der holdes ansættelsessamtaler d. 21., 22. og 23. maj 2024. Det må gerne fremgå af ansøgningen, hvis en af dagene ikke er mulig til en evt. ansættelsessamtale. 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt