Klinisk underviser, fysioterapeut i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd

1 fast stilling som klinisk underviser, fysioterapeut på 37 timer ugentligt.

En stilling som klinisk underviser, fysioterapeut i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd er ledig fra den 15. august 2024. Som udgangspunkt er stillingen på fuld tid.

Som klinisk underviser på Aalborg Universitetshospital fylder opgaven med de studerende ca. 30 uger om året. Du vil typisk modtage 4 studerende i alle praktikperioder. Du vil være organisatorisk tilknyttet Medicinsk Onkologisk Team, som er tæt samarbejdspartner i hverdagen og din base i praktikfri perioder, hvor du behandler patienter. Du vil også indgå i et fællesskab med afdelingens øvrige kliniske undervisere om tilrettelæggelse og udvikling af den kliniske undervisning.

Hovedfunktionerne er:
 • At tilrettelægge og varetage klinisk undervisning af fysioterapeutstuderende i de perioder, de er tilknyttet Fysio- og Ergoterapiafdelingen
 • At sikre kvaliteten af de ydelser de studerende yder patienter med baggrund i evidensbaseret praksis
 • At samarbejde om klinisk undervisning med relevante samarbejdspartnere.
 • At udvikle kvaliteten af den kliniske undervisning
   
Vi leder efter en klinisk underviser der:
 • Har viden og færdigheder til at formidle faget til kommende kolleger
 • Der har viden og færdigheder til at binde teori og praksis sammen
 • Der har gode pædagogiske evner
 • Der kan lide at arbejde sammen med både ressourcestærke og udfordrede unge
 • Der har mod til at vurdere de studerendes færdigheder i forhold til læringsmålene for uddannelsen
 • Der har uddannelse på kandidatniveau og/eller klinisk undervisermodul
 • Der er optaget af at samarbejde med vores patienter om en evidensbaseret behandling og gode tværsektorielle forløb
 • Der har erfaring inden for undersøgelse og behandling af medicinske og onkologiske patienter
 • Der har mindst 2 års klinisk erfaring som fysioterapeut

Du kan forvente, at vi lukker dig ind i et fællesskab af 7 kliniske undervisere fordelt på Aalborg Universitetshospitals matrikler, som tilsammen løser og udvikler vores uddannelsesopgave og et andet team af fysio- og ergoterapeuter, som behandler medicinske og onkologiske patienter.

Vi vil give rammer for at klæde dig på til jobbet og udvikling af underviseropgaven. De kliniske undervisere har jævnligt sparringsmøder. Du vil i løbet af et par år få lov at arbejde i flotte nye rammer på den nye matrikel i Aalborg Øst.

Yderligere oplysninger fås på afdelingens hjemmeside, hos ledende terapeut Helle Opstrup tlf. 23 46 78 03, mail: hoj@rn.dk eller hos ledende terapeut Malene Gregoire, tlf. 23 46 78 06, mail: m.gregoire@rn.dk.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Samtaler forventes gennemført den 3. maj 2024 om eftermiddagen.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt