Anæstesisygeplejersker søges til AH-anæstesi, Aalborg Universitetshospital

Vi søger nye kolleger med lyst til at arbejde i et spændende anæstesiologisk felt, der både rummer plads til fordybelse og samtidig giver mulighed for en varieret hverdag. Hos os møder du elektive og akutte patienter. Vi yder både kompleks anæstesi til kritisk syge patienter, og vi har patienter med mindre alvorlig sygdom. Vi søger dig, der uanset erfaringsniveau har lyst til faglig udvikling, og som prioriterer det gode patientforløb.   

Denne gang søger vi engagerede kolleger til A-teamet men med fleksibilitet til H, og du har derfor nu mulighed for at blive en del af og sætte dit præg på vores arbejdsfællesskab

AH-anæstesi

AH anæstesi består af to teams, hvor A varetager anæstesi til abdominal- og øjenkirurgi, og assistance til ECT-behandling samt eksempelvis PTC og Coiling. H varetager anæstesi til øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi. Vi assisterer til interne og eksterne transporter og har en specialfunktion i anlæggelse af specielle invasive IV adgange organiseret under et IV team. Vi er et fælles afsnit og hjælper naturligvis hinanden på tværs af teams.

Vi er 37 anæstesisygeplejersker med et forskelligt erfaringsniveau. Vi prioriterer høj faglighed og godt teamsamarbejde og gør hver dag vores bedste for at den enkelte patient føler sig tryg og godt behandlet fra start til slut. Vi vil gerne høre om, hvad der kendetegner det gode patientforløb for dig.

Vi har fokus på vores arbejdsmiljø, og både i TRIO-samarbejdet og i personalegruppen er vi opmærksomme på, hvad vi kan gøre for at optimere og være en attraktiv arbejdsplads.

På anæstesien i Aalborg fokuserer vi på samarbejdsrelationer og erfaringsudveksling på tværs af anæstesiafsnit, og dette forsøger vi blandt andet at styrke gennem fælles tværgående simulation og supervision, som anæstesiens undervisnings- og udviklingsansvarlige anæstesisygeplejersker faciliterer. På AH-anæstesi arbejder vi sideløbende med dette med lokale simulationsseancer.

Afsnittet er en del af en stor operationsgang, der også rummer anæstesi til neuro-, ortopæd-, thorax-, kar-, mamma-, og plastikkirurgi, og vi har derfor en stor samarbejdsflade i både dagtid og vagter. På den måde er vi allerede optaget af, hvordan vi kan stå stærkest i arbejdsfællesskabet, når vi om få år flytter ind i nye lokaler på NAU sammen med vores kolleger fra Nord. Vi vil gerne høre om dine tanker og idéer i forhold til at styrke samarbejdskulturen.

Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende, anæstesisygeplejekursister samt HU-læger og paramedicinere. Vores kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske tilrettelægger vejledningen med henblik på at skabe gode, udviklende forløb i et trygt læringsmiljø.

Vi søger en kollega
 • med en specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje
 • med en særlig interesse for vores speciale og en nysgerrig og åben tilgang til andres fagområde
 • med lyst til både højt specialiseret og almen anæstesisygepleje
 • med en positiv og fleksibel tilgang til forandringsprocesser
 • som vægter faglig kvalitet og individuel omsorg for patienten
 • som tager medansvar for et velfungerende samarbejde i hverdagen og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • som ønsker at være en del af de uddannelsesopgaver, der forekommer hos os

Hvis du ansættes

Hos os vil du få et struktureret introduktionsforløb tilpasset dine behov og kompetencer. Du tilknyttes erfarne kolleger i den første tid, og vi lægger vægt på både faglig introduktion og social integration i afsnittet. 

Herudover tilbyder vi
 • et bredt og spændende speciale og en høj grad af selvstændighed
 • altid mulighed for samarbejde og sparring med kolleger og gode samarbejdspartnere
 • et miljø hvor uddannelse, udvikling og undervisning prioriteres
 • fællesskab, gode kolleger og plads til forskellighed

Hos os

Vores mødetid er fra 7:15 – 15:00, og vi har senvagter til 16:15. Vi er 2 i vagt, som møder kl. 14:45 med effektiv tjeneste til 01:00 efterfulgt af rådighedsvagt fra vagtværelse til kl. 7:15.

Vagtplanlægningen varetages af afsnittets kliniske afsnitskoordinator, som har et godt blik for, hvad der sikrer en smidig drift i hverdagen. Individuelle ønsker til vagtplanen prioriteres højt.

Hvis du har spørgsmål
Kontakt konstitueret ledende oversygeplejerske Merete Isaksen Dietz på tlf. 97 66 17 22 / 30 56 75 32 eller via mail: mli@rn.dk hvis du har lyst til at vide mere. Du er også velkommen til at besøge os eller få en følgedag i afsnittet.

Praktisk
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Regionen og DSR. Stillingen er på 37 timer, og du har medindflydelse på, at din vagtplan kan tilpasses dine behov.

Der er ansøgningsfrist den 30-04-2024. Tiltrædelse ønskes den 01-07-2024 eller efter aftale.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 19.

Arbejdssted
Dit primære ansættelsessted vil være ved AH anæstesi i Aalborg. Dit ansættelsesområde er Region Nordjylland med tjeneste ved Aalborg Universitetshospital, Anæstesi Aalborg. Det kan blive aktuelt at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under Anæstesi Aalborg, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplan.
Forud for en ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt