Anæstesisygeplejersker søges til TV-anæstesi, Aalborg Universitetshospital

Anæstesisygeplejersker med lyst til at varetage anæstesi til Hjerte-, Lunge- Kar- Mamma- og Plastikkirurgiske patienter søges.

Du har mulighed for at blive en del af et dedikeret team, der vægter uddannelse, udvikling og tværfaglighed højt.

TV-anæstesi

TV-anæstesi er et højt specialiseret afsnit i forhold til hjerte-, lunge- og karkirurgi, og samtidig tilbyder vi bredde og en afvekslende hverdag, da vi også rummer specialerne mamma- og plastikkirurgi. Vi søger anæstesisygeplejersker med lyst til at arbejde på tværs af vores specialer.

Udover vores funktion på operationsgangen varetager vi anæstesi til procedurer i kardiologisk laboratorium, lungemedicinsk ambulatorium, radiologisk afdeling og MAT-kald. Vi modtager akutte hjertepatienter fra det præ-hospitale team og vi er en del af sygehusets hjertestopteam, og deltager i akutte kald, når der er brug for anæstesiologisk assistance på hospitalet.

Vores morgenmøder anvendes til sparring om anæstesisygeplejefaglige temaer. På den måde fastholder vi fokus på udviklingen af sygeplejen hos os. Det tager vores UU (undervisnings- og udviklingsansvarlige) anæstesisygeplejerske medansvar for, sideløbende med tilrettelæggelse af temadage og undervisning. Gode fælles faglige oplevelser prioriteres højt og bidrager til arbejdsglæden.

Vi er 27 anæstesisygeplejersker med et meget varieret erfaringsniveau. Vi har det sidste år fokuseret på den gode integration af nye kolleger, og vores afsnitskoordinator og vores UU tager stort ansvar for en god onboarding gennem velovervejet koordinering, der tilgodeser den enkelte medarbejders individuelle behov for oplæring.

Om få år flytter vi ind i nye lokaler på NAU, og vi ser frem til nye arbejdsgange i nye rammer. Derfor har vi på anæstesien i Aalborg fokus på samarbejdsrelationer og erfaringsudveksling på tværs af anæstesiafsnit, og dette forsøger vi blandt andet at styrke gennem fælles tværgående simulation og supervision. På TV-anæstesi arbejder vi sideløbende med dette med lokale simulationsseancer.

Derfor interesserer vi os for dine erfaringer med, viden om, eller lyst til at deltage i simulationsundervisning, og dine tanker og idéer i forhold til at styrke samarbejdskulturen på en stor operationsgang.

Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende, anæstesisygeplejekursister samt HU-læger og paramedicinere. Vores kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske tilrettelægger vejledningen med henblik på at skabe gode, udviklende forløb i et trygt læringsmiljø.

Faglighed, teamsamarbejde og godt humør kendetegner vores hverdag. Vi har akutte og elektive patienter med behov for såvel højt specialiserede som mere almene anæstesiprocedurer. Mange har livstruende lidelser, men vi har også patienter med problemer af mindre alvorlig karakter. Uanset patientkategori er det afgørende for os at have den professionelle og omsorgsfulde sygeplejefaglige relation til patienten i fokus, og vi stræber efter, at hver enkelt patient oplever at blive set og være højt prioriteret. Vi vil gerne høre om, hvad der kendetegner de gode patientforløb for dig.

Vi søger en kollega
 • med en specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje
 • med lyst til både højt specialiseret og almen anæstesisygepleje
 • med en positiv og fleksibel tilgang til forandringsprocesser
 • som vægter faglig kvalitet og individuel omsorg for patienten
 • som tager medansvar for et velfungerende samarbejde i hverdagen og værner om et godt arbejdsmiljø
 • som ønsker at bidrage til de uddannelsesopgaver, der forekommer hos os

Hvis du ansættes

Hos os vil du få et struktureret introduktionsforløb tilpasset dine behov og kompetencer. Du tilknyttes erfarne kolleger i den første tid, som sammen med dig fokuserer på både faglig introduktion og social integration i en kultur, hvor spørgsmål og sparring er en naturlig del af hverdagen. 

Herudover tilbyder vi
 • et bredt og spændende speciale
 • altid mulighed for samarbejde og sparring med kolleger og dedikerede speciallæger
 • akutte anæstesiopgaver på hele hospitalet
 • et miljø hvor uddannelse, udvikling og undervisning prioriteres
 • fællesskab, gode kolleger og plads til forskellighed

Hos os

Vores mødetid er fra 7:15 – 15:15. Vi har senvagter til 16:15, 17:15 og 18:15. Vi er 2 i vagt, som møder kl. 15:00 med effektiv tjeneste til 22:45 efterfulgt af rådighedsvagt fra vagtværelse.

Vi arbejder med grundplan over 12 uger. Vagtplanlægningen varetages af afsnittets kliniske afsnitskoordinator, som har et godt blik for, hvad der sikrer en smidig drift i hverdagen. Individuelle ønsker til vagtplanen prioriteres højt.

Hvis du har spørgsmål
Kontakt ledende oversygeplejerske Merete Isaksen Dietz på tlf. 97 66 17 22 / 30 56 75 32 eller via mail: mli@rn.dk hvis du har lyst til at vide mere. Du er også velkommen til at besøge os eller få en følgedag i afsnittet.

Praktisk
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Regionen og DSR. Stillingen er på 37 timer, og du har medindflydelse på, at din vagtplan kan tilpasses dine behov.
Der er ansøgningsfrist den 30-04-2024. Tiltrædelse ønskes den 01-07-2024 eller efter aftale.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 19.

Arbejdssted
Dit primære ansættelsessted vil være ved TV-anæstesi i Aalborg. Dit ansættelsesområde er Region Nordjylland med tjeneste ved Aalborg Universitetshospital, Anæstesi Aalborg. Det kan blive aktuelt at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under Anæstesi Aalborg, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplan.
Forud for en ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt