Overlæge ved Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital

Vi søger en ny overlæge kollega til Akut- og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital.
 
Trives du i en tæt teamstruktur?

Så er du måske vores nye kollega i Akut- og Traumecenteret (ATC) på Aalborg Universitetshospital. Vi søger en overlæge med initiativ og har høje forventninger til dig.

Vi forventer, at du kan behandle, udrede, prioritere, koordinere, stabilisere, vejlede, supervisere og meget mere – også når det går rigtigt stærkt.

Det gør det ind i mellem i ATC, som den fælles akutmodtagelse ved Aalborg Universitetshospital hedder. Den består af fire afsnit: akutmodtagelse (skadestue/modtagelse), diagnostisk sengeafsnit, traumecenter og eget ambulatorium.

Kvalifikationer
Speciallæge i akutmedicin eller speciale med relevans for arbejdet i fælles akutmodtagelse. Der forudsættes bred klinisk erfaring inden for modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter samt
  • Erfaring i tværfagligt teamarbejde og samarbejde med flere specialer.
  • Evne til at samarbejde på tværs af specialer og faggrupper
  • Evne til at fungere i et meget omskifteligt og travlt arbejdsmiljø

Arbejdsområder
Overlægerne deltager i alle kliniske opgaver i afdelingen samt superviserer og vejleder aktivt yngre kolleger.
Hovedopgaven er at stå for den overordnede koordinering og prioritering af patientforløbene i ATC i en tværfaglig teamstruktur. Ved modtagelse af kritisk syge patienter er afdelingslægen teamleder ved modtagelsen og stabiliseringen af patienterne. Og afdelingslægen deltager i behandling og udredning af patienterne i de diagnostiske sengeafsnit samt i ambulatoriet.

Det forventes, at overlægen aktivt medvirker til den fortsatte udvikling i ATC
  • har gode kommunikative evner
  • fungerer som rollemodel for yngre kolleger
  • påtager sig vejlederfunktioner
  • deltager i den almindelige undervisning af læger, studenter og plejepersonale inden for området
  • efter nærmere aftale påtager sig et eller flere ansvarsområder
Stillingen indebærer deltagelse i alle kliniske funktioner i afdelingen.

Om afdelingen
Akut- og Traumecentret (ATC) er Fælles Akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital og modtager alle akutte patienter visiteret til indlæggelse på Aalborg Universitetshospital Syd, ligesom der er modtagelse af patienter indbragt via 112-kørsel samt visiteret skadestue. Patienter med tidskritiske behandlingsopgaver, der ikke kan løses i ATC (eksempelvis patienter til PCI-behandling eller trombolyse) passerer igennem ATC; men modtages som hovedregel i stedet direkte i det relevante speciale til undersøgelse/behandling.

ATC har tre diagnostiske sengeafsnit med i alt 47 sengepladser i nær tilknytning til akutmodtagelsen. I disse afsnit opholder akut indlagte kirurgiske og medicinske patienter sig i op til 48 timer.
Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialiseret niveau fra hele Region Nordjylland
Fra primærsektoren modtager Ambulatoriet i ATC patienter henvist med problemstillinger, hvor alternativet er akut indlæggelse. Samtidigt ses i ambulatoriet patienter udskrevet fra ATC til kontrol og/eller svar på undersøgelser foretaget via ATC.

ATC er aktuelt bemandet med en cheflæge, en forskningsansvarlig overlæge, 5 overlæger, 2 HU-læger (akutmedicin), 8 HU-AP-læge spor og 11 introduktionslæger samt  8-10 KBU-lægespor.

Der er dagligt en speciallæge i tilstedeværelse til kl. 18 ligesom afdelingen aktuelt dækker en ugentlig aften/natte-tilstedeværelsesvagt. Afdelingen vil med udvidelse af speciallæge staben gradvist skulle dække en større andel af ANV indtil ATC har døgndækkende tilstedeværelsesvagt alle ugens dage, når speciallægevagtlaget er fuldt udbygget.
Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes reference samt børneattest på den ansøger, der ønskes ansat.

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller (www.kompetenceskema.rn.dk). Dokumentation for Speciallægeautorisation, fagområdeuddannelse og curriculum vitae skal vedlægges.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er afhængig af, at der foreligger en blank børneattest (bekendtgørelse nr. 650 á 27.06.2005).

Ansøgningsfrist den 5. maj 2024

Tiltrædelse 1. juni 2024 eller efter aftale.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jørn M. Møller tlf. 9766 0100 eller via mail: jmm@rn.dk 
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt