Vigtig information om coronavirus

Corona vaccine

Region Nordjylland er godt i gang med at vaccinere både borgere og sundhedspersonaler i samarbejder med kommuner og PLO. Vi følger prioriteringslisten fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om COVID-19 vaccination i Region Nordjylland

Coronavaccine Region Nordjylland

Region Nordjylland ønsker at minimere spild og anvende alle de COVID-19 vacciner, vi modtager.

Derfor kan du tilmelde dig til at tage mod en eventuel restvaccine, når vaccinationsstederne har rester ved dagens afslutning.

Læs mere om ventelisten

Indgang til Aalborg Universitetshospital, Syd - Indgang til højhuset

Her finder du vigtig information om coronavirus til dig, der er pårørende eller patient på hospitalet.

Mere info til patienter og pårørende

  • Indlagte med COVID-19 i Region Nordjylland i alt: 16
  • Heraf på intensiv: 4
  • Personale aktuelt sygemeldt med COVID-19: 9
  • Personale raskmeldt med COVID-19: 730

Antal er aktuelt indlagte på opgørelsestidspunktet.
13/4-2021 kl. 14.00

Se flere tal for COVID-19

COVID-19 passene er en personlig dokumentation, som kan bruges til at dokumentere en negativ test for COVID-19, eller at du er færdigvaccineret for COVID-19. 

Læs mere om COVID-19 pas

Region Nordjyllands psykosociale beredskab tilbyder krisehjælp som supplement til de nordjyske kommuners støtte til kriseramte borgere, der bor eller arbejder på minkfarmene i Region Nordjylland.

Læs mere om krise- og katastrofeberedskab