Regionsrådsmøde 21. december

Om Regionen

På grund af situationen omkring Coronavirus afholdes mødet som virtuelt møde.

Vær med, når politikerne i Regionsrådet holder det sidste møde i indeværende valgperiode tirsdag 21. december. Det foregår i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst kl. 13.00.

På www.rn.dk kan du inden mødet læse hele dagsordenen, og efterfølgende vil en lydoptagelse af mødet blive offentliggjort samme sted.

Her skal Regionsrådet godkende Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet for 3. kvartal 2021.

De skal også frigive bevilling på 50,0 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital og de skal godkende udmøntning af midler til styrkelse af sygehusvæsnets robusthed.

Endvidere skal Regionsrådet godkende høringssvar til Vejdirektoratet vedr. udkast til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse og de skal godkende udmøntning af Nordjysk Teknologipagtspulje 2022 samt udmøntning af den store Kulturpulje.

Endeligt skal Regionsrådet godkende ansøgning om forlængelse og udvidelse af råstofindvinding ved Lyngså, Frederikshavn Kommune samt en række anlægsregnskaber.

Har du et spørgsmål til Regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

Alle er velkomne. Du kan også følge mødet på www.rn.dk/direkte. Inden mødet kan du læse hele dagsordenen på www.rn.dk.

 

Opdateret