TILBAGE

Aftale er indgået for ambulanceredderne i regionen

27. oktober 2021
Se andre nyheder indenfor:
Sundhed, Sygehuse og Psykiatri
3F, FOA og Region Nordjylland er nu enige om de fremtidige rammer for det ambulancepersonale, som fra 1. april 2022 skifter arbejdsgiver.

Kontakt

Kenneth Lübcke

Enhedschef
Øvrige Præhospitale Enheder

Telefon

97 66 21 08
21 49 80 15

Mathias Mosskov

Pressekonsulent
Regionssekretariat

Telefon

92 43 46 79