Medicinboks er klar til brug i Hobro

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Nu kan patienter afhente medicin i medicinboks i Hobro – trygt, nært og nemt. Medicinen kan hentes døgnet rundt, og patienter sparer køreturen til Aalborg eller Hjørring.

En række patienter kan nu afhente vederlagsfri medicin i en boks, der står indenfor på Aalborg Universitetshospital i Hobro.

Det drejer sig om udvalgte patienter, der er tilknyttet et hospitalsambulatorium, hvor behandling med medicinen ikke styres af egen læge, men af hospitalets personale. Det vil sige, at patienten ikke er indlagt, men er stadig i sygehusbehandling. Tidligere er udleveringen foregået på specialambulatorier i Aalborg eller Hjørring, men nu kan patienterne afhente medicinen i medicinboksen døgnet rundt i Hobro.

- Vi startede op med udlevering af vederlagsfri medicin i en medicinboks på Aalborg Universitetshospital, Thisted, i 2020, og tilbagemeldingerne fra patienterne, der bruger boksen, er positive. De fremhæver blandt andet, at de slipper for at tage fri fra arbejde for at hente medicin i ambulatoriets åbningstid. Samtidig er det nemt og hurtigt at hente medicin i en medicinboks, siger Henrik Buchhave, formand for Patientudvalget i Region Nordjylland.

Rent praktisk foregår det ved, at patienten visiteres til udlevering af vederlagsfri medicin i medicinboks af ambulatoriepersonale.

Når den udleverede medicin er ved at være opbrugt eller ved fastsatte intervaller, aftaler ambulatoriepersonalet med patienten, om patienten har brug for en konsultation i ambulatoriet eller blot kan få udleveret medicin i medicinboks.

Ambulatoriet sender medicinrekvisitioner til Sygehusapoteket, som pakker medicin til forsendelse til medicinboksene, hvorefter portører indscanner pakkerne i boksene.

Patienten får herefter en sms med besked om, at medicinen er klar til afhentning i boksen, samt en kode til at åbne lågen. Patienten har 4 dage til at afhente sin medicin, før det sendes retur. Der er adgang til boksene alle ugens dage døgnet rundt.

I budgettet for 2021 er der tildelt midler til implementering af bokse i Hobro og Frederikshavn.

Boksen i Hobro er nu taget i brug, mens boksen i Frederikshavn er installeret og forventes klar til brug i løbet af foråret 2021. Det betyder, at flere patienter kan tilbydes fleksibel medicinafhentning i lokalområdet.


Opdateret