Regionrådsformandens kommentarer til situationen omkring mutation af COVID-19

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) har denne udtalelse i forhold til den aktuelle situation:

-I Region Nordjylland er vi godt i gang med at gøre klar til at masseteste op mod 280.000 borgere i den kommende tid. Det drejer sig om borgerne i 7 ud af regionens 11 kommuner. Der er tale om et vigtigt skridt i forhold til at få kortlagt den muterede smitte, så vi sammen kan sikre, at kommende vacciner mod COVID-19 vil virke efter hensigten.

- Der er tale om enorm logistisk opgave, som kræver tæt koordinering med kommuner, relevante statslige myndigheder og øvrige danske regioner i forhold til hurtigt at få etableret testfaciliteter i nærheden af borgerne. Vi er godt i gang med dette planlægningsarbejde, men afventer nærmere instrukser fra de statslige myndigheder.


Opdateret