Borgernær sundhed i Jammerbugt bliver styrket i fælles indsats fra kommune og region

Om Regionen

Pilotprojekt styrker den fælles akutindsats. Blandt andet ansættes en brobyggersygeplejerske til at støtte svage borgere, og det bliver nemmere at få taget blodprøver i nærområdet.

Prøvetagning i nærområdets klinikker

I et nyt pilotprojekt styrker Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland den fælles akutindsats. Blandt andet skal der ansættes en brobyggersygeplejerske, som skal tage hånd om svage borgere, og det gøres nemmere at få taget blodprøver og foretaget måling af hjerteaktivitet i nærområdet.

Målene med projektet er at videreudvikle det lokale samarbejde mellem region, kommune og almen praksis og afprøve nye samarbejdsformer.

- Dette er et ret enestående initiativ, der er udviklet i samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland. Det indebærer, at en række basale ydelser flyttes tættere på borgerne i Jammerbugt Kommune. Jeg håber, at det samlet set kan være med til at skabe større lighed i sundhed. Samtidig håber jeg, at dette initiativ kan blive et eksempel til efterfølgelse, siger Mogens Ove Madsen, formand i Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland.

- Med det nye projekt er der lagt op til, at det, der ikke er svært, skal være nært. Nu bliver der adgang til at tage blodprøver og elektrokardiogram ude på fire sygeplejeklinikker i Jammerbugt Kommune, så de svageste borgere slipper for transport til et sygehus, siger Anny Winther, næstformand i Akut- og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

Støtte til svage borgere

Projektet har været under forberedelse i både Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune igennem længere tid og er en udmøntning af Region Nordjyllands budgetaftale 2021, hvor der blev aftalt at styrke akutindsatsen i flere nærområder.

Brobyggersygeplejersken skal med udgangspunkt i Jammerbugt Kommune støtte svage borgere i kontakten med sundhedsvæsenet og hospitalerne. Desuden bliver det muligt for borgerne at fået taget blodprøve og elektrokardiogram i nærområdet – formentlig på alle fire sygeplejeklinikker i kommunen - Fjerritslev, Brovst, Biersted og Pandrup.
Desuden inddrages de regionale paramedicinere i løsningen af nære opgaver. Det sker i et samarbejde med kommunens akutfunktion, og paramedicinerne bliver også inddraget i løsningen af opgaver i samspil med alles Lægehus i Brovst.

- Vi har haft en positiv dialog med regionen om at styrke akutindsatsen så bredt muligt i Jammerbugt Kommune, efter lægevagten i Brovst blev lukket. Det er der nu kommet fire konkrete tiltag ud af, som vi i samarbejde skal afprøve i et pilotprojekt. Vi forventer, at tiltagene over en bred kam kommer borgerne til gode i deres hverdag, fortæller social- og sundhedsformand i Jammerbugt Kommune, Ib Nellemann.

Projektet følges op med forskning

Der er øremærket en million kr. til pilotprojektet i Region Nordjyllands budgetaftale for 2021. Der er også engangsudgifter til anskaffelse af inventar, elektrokardiogram-målere og andet udstyr, men alle udgifter ventes at kunne afholdes af de afsatte budgetmidler for i år, da pilotprojektet først starter i andet halvår 2021.

I den nærmere planlægning bliver der kigget på, hvilke tidsrum og hvilke ugedage der skal tilbydes prøvetagning i de fire kommunale sygeplejeklinikker. Der skal også aftales konkrete arbejdsopgaver for paramedicinerne i det nærmere med lægehuset i Brovst.

Det forventes, at projektsamarbejdet bliver af mindst to års varighed, så der er basis for en grundig evaluering af projektet. Det bliver også fulgt op af forskning, som finansieres af regionale udviklingsmidler.

Opdateret