Øget samarbejde mellem Aalborg Universitet og Regionen skal gøre Nordjylland stærkere

Om Regionen Regional Udvikling

Et tættere og bredere strategisk samarbejde mellem Aalborg Universitet og Region Nordjylland skal give stærkere fælles muskler til bl.a. grøn omstilling, sundhedsinnovation, samarbejde om ledelse og fremme af naturfag på hele uddannelsesområdet.
Ulla Astman, formand for Regionsrådet, og Per Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet, underskriver den nye samarbejdsaftale. Foto: Line Bloch Klostergaard

Et stærkt og levende miljø omkring det nye universitetshospital i Aalborg Øst, flere kvinder der gennemfører teknisk og naturvidenskabelige uddannelser, øget brug af ingeniører i hospitalsdrift, større bæredygtighed i driften.

Ønskelisten er lang, når to af Nordjyllands største arbejdspladser indgår et tættere samarbejde. Det sker for at styrke landsdelen, løse organisationernes egne opgaver bedre og for at markere sig stærkere både nationalt og internationalt.

Aalborg Universitetet og Region Nordjylland har indflydelse på en række levevilkår for nordjyder – fra uddannelse og jobmuligheder til behandlingsmuligheder osv. Sammen ønsker de to organisationer at spille hinanden og Nordjylland endnu stærkere.

Et godt samarbejde bliver bedre og bredere

Aalborg Universitet og Region Nordjylland har i forvejen et godt samarbejde, særligt på det sundhedsvidenskabelige område omkring lægeuddannelse og forskning.

Samarbejdet betyder, at parterne hurtigt kan trække i samme retning, når det er nødvendigt. Det var bl.a. tilfældet, da en forskergruppe hos Aalborg Universitet i løbet af 14 dage i foråret var i stand til at udvikle en nødrespirator for at imødekomme en mulig mangelsituation som følge af COVID-19. Via samarbejdet med Region Nordjylland var det muligt at få en hurtig lægefaglig vurdering samt gennemføre en test af respiratoren på grise.

Med den nye samarbejdsaftale bredes den fælles indsats ud til både de tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.

- Vi har stærke fagmiljøer og uddanner rigtigt dygtige kandidater. Vi vil gerne i endnu højere grad udnytte til fælles gavn, at vi har både ingeniører og sociologer og mange andre, der kan bidrage til at nytænke hospitalsdrift eller bidrage til at gøre både region og universitet mere bæredygtigt, siger Per Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet.

Selve aftalen er en bred ramme for samarbejdet, men ledelserne har lagt spor ud på områder, som man i første omgang forstærker samarbejdet om.

- Vi er i en konkurrencesituation både nationalt og globalt. Derfor er det vigtigt, at vi trækker endnu stærkere i samme retning, og for eksempel får skabt et levende miljø og et attraktivt arbejdssted omkring det nye universitetshospital i Aalborg Øst, siger Ulla Astman, formand for Regionsrådet.

Yderligere informationer:

Samarbejdsaftale for Aalborg Universitet og Region Nordjylland

Aalborg Universitet og Region Nordjylland indgår en bred og langsigtet samarbejdsaftale som ramme for øgede fælles indsatser. Samarbejdsaftalen tager afsæt i parternes kerneopgaver og har fokus på at styrke parternes opgavevaretagelse inden for følgende områder:

• Sundhedsområdet
• Uddannelse og beskæftigelse
• Bæredygtighed og grøn omstilling
• Digitalisering

Samarbejdet forankres hos de to organisationers øverste ledelse, og hvert år sættes den mere konkrete retning for samarbejdet. I 2020 har ledelserne valgt at forstærke samarbejdet om følgende områder:

• Fremme naturfag i alle dele af uddannelsessystemet
• Bæredygtighed i såvel egne organisationer og til gavn for Nordjylland
• Almen praksis og det nære sundhedsvæsen
• Sundhedsinnovation
• Ledelsesudvikling

Opdateret