Ny lægefaglig direktør til den Præhospitale Virksomhed er på plads

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Palle Juelsgaard, ledende overlæge fra Aarhus Universitetshospital, bliver lægefaglig direktør i den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Solid faglig ballast og stærke visioner

Strategisk, visionær og tillidsbaseret ledelse, samarbejde, forskning og fokus på kompetenceudvikling af alle personalegrupper er noget af det, den nye lægefaglige direktør, Palle Juelsgaard, lægger vægt på i sit nye job.

Palle Juelsgaard er speciallæge i anæstesi og har været med på det præhospitale område længe – siden han som del af en "græsrodsbevægelse" var med til at belyse nødvendigheden af at udvikle det præhospitale tilbud og samtænke det med det etablerede hospitalsvæsen, som han selv siger.

Styrket samarbejde med hospitalerne og videreudvikling af det nære sundhedstilbud er derfor også vigtige fokusområder i Palle Juelsgaards fremtidige opgavefelt.

Han har arbejdet som læge i Region Midtjylland / Aarhus Amt siden 1988 og været leder siden 2001. Parallelt hermed har han arbejdet i Norge. Desuden arbejdet som ambulancelæge, helikopterlæge, AMK læge og læge i Rigspolitiets Aktionsstyrke. De seneste fem år har han været ledende overlæge ved Bedøvelse og Operation, AUH.

- Med Palle Juelsgaard har Den Præhospitale Virksomhed fået en meget kompetent og visionær lægefaglig direktør, som kan være med til at videreudvikle den akutte indsats til gavn for regionens borgere, siger Anne Bukh, koncerndirektør i Region Nordjylland.

Det giver god mening

- Jeg glæder mig meget til at arbejde strategisk med de præhospitale sundhedstilbud i Region Nordjylland. På mange måder, synes jeg, at min bevægelse fra det præhospitale kliniske arbejde, over ledelsesarbejde, til nu at repræsentere dette område i organisationen Region Nordjylland, giver særdeles god mening, siger Palle Juelsgaard.

- Vi har rekrutteret en rigtig stærk profil, der har værktøjerne til at sikre et stærkt sundhedsfagligt fundament under Den Præhospitale Virksomheds mange drifts- og udviklingsspor. Palle har et præhospitalt DNA, og det ser vi frem til at drage fordel af i virksomhedens og fagområdets fortsatte faglige og strategiske udvikling, siger præhospital direktør Peter Larsen.

- Det er samtidig en stor glæde, at vi i november måned kan sikre en smidig opgaveoverdragelse sammen med vores afgående præhospitale lægefaglige chef Poul Anders Hansen, der går på pension 1. december 2020, efter gennem de seneste 12 år at have sat et markant præg på det præhospitale områdes kvalitet og udvikling i Region Nordjylland, siger Peter Larsen.

Tiltrædelse 1. november

Palle Juelsgaard tiltræder i Den Præhospitale Virksomhed pr. 1. november, men overtager formelt først det ansvar og opgaver, der følger med jobbet pr. 1. december 2020, når Poul Anders Hansen stopper.

Hovedtræk fra Palle Juelsgaards CV

1988: Uddannet cand. med fra Aarhus Universitet

1997: Speciallæge i anæstesiologi

2000: Overlæge ved Anæstesiologisk afd. Århus Sygehus

2015: Ledende overlæge, Operation og Intensivafdeling Nord/Bedøvelse og Operation, AUH.

Palle Juelsgaard er 60 år, bor i Risskov i Århus med sin kone og har to børn. Han er aktiv løber og mountainbikerytter.

Palle Juelsgaard

Opdateret