Lille afdeling i Hjørring opnår store resultater, der vækker opsigt hos andre hospitaler

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

En del af løsningen for et presset sundhedsvæsen er at flytte opgaver mellem faggrupper. Patologisk Institut på Regionshospital Nordjylland er et af de bedste eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre.
Patologisk Institut, Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Bioanalytikerne har overtaget funktioner, der svarer til cirka to lægers arbejde. Lægerne har til gengæld fået bedre tid til at tage sig af komplicerede vævs- og celleprøver, og udviklingen går stærkt på det felt, fordi der hele tiden kommer nye behandlingsmetoder.

Udviklingen følges nøje af andre patologiske afdelinger i ind- og udland, og det er også blevet lagt mærke til i Sundhedsstyrelsen.

Konkret har Patologisk Institut i de senere år ladet bioanalytikere overtage flere opgaver fra læger. For eksempel udskæring, mikroskopi og diagnosticering af tyktarmspolypper og vævsprøver fra livmoderen, der undersøges for forstadier til kræft.

Mangel på speciallæger i patologi kombineret med flytning af nogle opgaver til Aalborg som led i en specialeplan satte gang i udviklingen i Hjørring, hvor bioanalytikere er blevet efteruddannet og oplært til at varetage nye opgaver. I dag er der prøver, som går igennem afdelingen uden at blive rørt af en læge.

Sover trygt om natten

- Hvis der sker en fejl – enten i udskæringen eller mikroskoperingen – så har jeg ansvaret. Men jeg sover trygt om natten, for jeg ved, at kvaliteten er i orden, siger ledende overlæge Morten Johansen.

Det arbejde, som bioanalytikerne har overtaget, betyder at lægerne til gengæld har fået bedre tid til komplicerede vævs- og celleprøver.

For afdelingen er det et stort rygklap, at opgaveflytningen bliver bemærket i faglige kredse. Sørlandet Sykehus i Norge har været på studiebesøg og er nu i fuld gang med samme opgaveflytning.

Patologisk Institut i Hjørring får desuden henvendelser fra afdelinger på andre danske hospitaler – heriblandt Rigshospitalet – der gerne vil blive klogere på, hvordan kollegerne i Hjørring har grebet det an. Initiativerne er også begyndt at brede sig. Især er der flere bioanalytikere rundt om på hospitalerne, som tager over på komplekse udskæringer af væv.

Lærer nyt hver uge

Personalet peger selv på, at der har været opbakning blandt patologer og bioanalytikere til at gå nye veje, og at der er lagt mange kræfter i efteruddannelse og intern oplæring.

- Jeg føler mig privilegeret, at jeg arbejder et sted, hvor jeg lærer noget nyt hver eneste uge. Jeg kan sparre med mine kolleger, hvis der er noget, jeg er i tvivl om og går til en af lægerne, bliver jeg altid mødt med åbne arme, siger bioanalytiker Gitte Woldum, som er en af de garvede med 28 års ansættelse på Patologisk Institut. Hun stiller nu selv diagnoser og sender selvstændigt prøvesvar.
Patologisk Institut var tidligt ude med at uddanne specialister i kompleks udskæring af vævsprøver fra for eksempel livmoder, tarme og æggeledere, der førhen var typiske lægeopgaver.

- Jeg har en alder, hvor jeg kunne være gået på efterløn for nogle år siden, men den her er udvikling indenfor mit fag er så spændende, at det har medvirket til at udskyde pensionen, siger Inge Pedersen, som har været ansat på hospitalet i 48 år.

Begge bioanalytikere sætter pris på den åbne tilgang, der er i forhold til at lære nyt.

I kraft af sine nye kompetencer skal Gitte Woldum fra næste år medvirke til at uddanne andre bioanalytikere på diplomniveau.

Blåstempling fra Sundhedsstyrelsen

Netop det gode læringsmiljø på afdelingen fremhæves af Sundhedsstyrelsen, der for nylig var på inspektion. I rapporten kan man læse, at uddannelsesmiljøet i Hjørring er godt og trygt, og at der i gruppen af bioanalytikere er erfaring og kompetence, som er relevant i forhold til uddannelse af læger på afdelingen.

- Det er ret unikt, at bioanalytikere kan komme til at indgå i uddannelsen af introlæger. Det er en kæmpe blåstempling og anerkendelse af vores arbejde. - Tidligere var vi ikke gode til at gå ud og fortælle om os selv og ville ikke stikke næsen for langt frem, men vores opgaveflytning har vi virkelig grund til at prale af, siger Tina Koch, afsnitsledende bioanalytiker.

På personalesiden går udviklingen af afdelingen hånd i hånd med en større interesse blandt lægerne. For nylig er der ansat to nye patologer, så stillingen fuld dækning med fire speciallæger.

Afdelingen satser også på, at studerende fra den ny bioanalytikeruddannelse i Hjørring kigger imod Patologisk Institut som en karrieremulighed, fordi det er arbejdssted med gode muligheder for at udvikle sig.

Fakta:

- Patologi - eller patologisk anatomi - er læren om forandringer i væv og celler forårsaget af sygdom. Patologisk Institut undersøger vævsprøver og celleprøver med henblik på at stille en diagnose og afgøre sygdommens omfang - især med henblik kræft og forstadier til kræft.

- Patologisk Institut i Hjørring er det mindste i landet med 4 speciallæger, 1 ledende overlæge, 18 bioanalytikere og 1 afsnitsledende bioanalytiker.

- Afdelingen servicerer hele Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitetshospitals afdelinger i Thisted og nogle prøver fra Hobro og Farsø. Samt alle prøver fra de praktiserende læger og praktiserende speciallæger i Vendsyssel.

- Afdelingen modtager 18-19.000 rekvisitioner om året, der resulterer i cirka 100.000 prøveglas.

Opdateret