TILBAGE

Artikel om det tværsektorielle samarbejde

28. november 2016
Se andre nyheder indenfor:

Du har nu mulighed for at læse den artikel om det tværsektorielle samarbejde på det udførende niveau i TeleCare Nord-projektet, som ph.d.-stpendiat Jannie Kristine Bang Christensen har fået offentliggjort. 

Jannie Kristine Bang Gram

Tlf.:

29 44 22 73

Mail:

jkbc@rn.dk