Nordjysk entreprenør skal bygge nyt diabetescenter

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

I slutningen af 2022 står en ny Steno Diabetes Center Nordjylland-bygning færdig. Det nye diabetescenter kobles sammen med det ny universitetshospital i Aalborg. Til gavn for patienterne, som kan se frem til behandling og forebyggelse af højeste kvalitet.
Det kommende diabetescenter bliver nabo til og kobles sammen med det ny universitetshospital i Aalborg.

Let adgang for patienter og pårørende

Regionsrådet har netop godkendt en anlægsbevilling på 290 millioner kr. til byggeriet af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN). Samtidig er Aalborg-virksomheden M. Thomsen Støtt valgt som hovedentreprenør til byggeriet. Virksomheden blev udpeget blandt fem byggevirksomheder, som alle var prækvalificeret og bød på opgaven.

- Jeg ser frem til, at vi bygger et diabetescenter med nye fysiske rammer, for det giver os mulighed for at forbedre vores indsats på området. En af visionerne for det nye center er at skabe sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren, og det får vi nu, da brugerne både kan komme til udredning, kontrol og træning her, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Region Nordjylland er allerede i gang med at opføre en koblingszone i området, der via en forhal forbinder diabetescenteret med det øvrige universitetshospital. Centret udgør cirka 7.800 kvadratmeter i fire etager, og brugerne får let adgang med offentlig transport samt gode parkeringsforhold tæt på bygningen.

Hus til inspiration, undervisning og træning

Cirka 30.000 nordjyder lever i dag med diabetes, og Steno Diabetes Center Nordjylland har siden centrets etablering i 2018 haft en mission om at styrke diabetesindsatser på tværs af hele regionen. Diabetesbehandling skal styrkes, senkomplikationer forebygges, og målet er at skabe et godt liv for alle, der påvirkes af diabetes – patienter såvel som pårørende.

Visionen er også at bremse tilvæksten af nye tilfælde af diabetes i Region Nordjylland samt forebygge og minimere udviklingen af senkomplikationer hos personer, som allerede har diabetes.
I den ny bygning særligt etableret til patienter med diabetes, kommer der endnu bedre rammer for diabetesbehandlingen i Nordjylland.

- Jeg glæder mig allermest til at byde de mange nordjyder med diabetes og deres pårørende velkommen i det flotte, nye hus. De kommer der jo ikke kun til undersøgelser og behandling men også for at få inspiration, undervisning og træning. Samtidig vil huset også danne rammen for Det Digitale Di@betes Hospital, hvor vi gentænker måden at levere diabetesydelser på, og derfor bliver SDCN aldrig længere væk end smartphonen i lommen, siger Poul Erik Jakobsen, centerdirektør i Steno Diabetes Center Nordjylland.

I det nye byggeri er der lagt vægt på, at det er brugerne, som er omdrejningspunktet. Centret skal også være med til at fremme kontakten og samarbejdet mellem centerets brugere og de sundhedsprofessionelle.

Forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes og senkomplikationer af sygdommen skal være patientcentreret og individuelt tilpasset. Herudover har SDCN med et digitalt særkende et særligt fokus på at udvikle og anvende digitale sundhedsløsninger i diabetesindsatsen.

Færdigbygget i 2022

Region Nordjylland stiller som en byggemodnet grund inklusive tilslutningsudgifter til rådighed for projektet. Byggemodningen af grunden er færdig, og Region Nordjylland forventer at kunne gå i gang med byggeriet i foråret 2021. SDCN forventes færdigbygget ved udgangen af 2022.

Yderligere informationer

Steno Diabetes Center Nordjylland - SDCN - er en del af et nationalt netværk af Steno Diabetes Centre i alle fem regioner. Alle centrene støttes med bevillinger fra Novo Nordisk Fonden for at sikre, at Danmark opbygger de bedste tilbud om forebyggelse og behandling af diabetes, samt at dansk diabetesbehandling og forskning forbliver internationalt førende.

Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden indgik tilbage i 2017 et samarbejde om etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), og fonden donerede 795 mio. kr. til styrkelse af hele diabetesindsatsen i regionen. En del af denne bevilling går til byggeriet af diabetescentret i Nordjylland.

 

Opdateret