Råstoffer til fremtidens byggeri og anlæg skal sikres gennem øget bæredygtighed

Om Regionen Regional Udvikling

Region Nordjylland melder sig sammen med landets øvrige regioner klar til at gå forrest for at sikre en mere bæredygtig råstofforsyning i Danmark. Ambitionen er at bidrage til at løse en række centrale udfordringer omkring klimamål og knappe ressourcer samt lokale gener og arealkonflikter.
Råstoffer
Indvinding af råstoffer. Foto: Region Nordjylland

Råstoffer som sand, grus, sten, kalk og ler er en ikke-fornybar ressource, og med den stigende efterspørgsel til byggeri og anlægsprojekter overalt i Danmark er det nødvendigt, at vi finder nye måder at strække råstofferne længere, end vi gør i dag.

Den ambition er omdrejningspunktet i et nyt udspil fra Danske Regioner, som ønsker at fremtidssikre den danske råstofforsyning og gøre den mere bæredygtig både nationalt, regionalt og lokalt.

Bred nordjysk opbakning til øget bæredygtighed

I Nordjylland er der både fra myndigheder og erhvervsliv opbakning til at arbejde for en mere bæredygtig råstofforsyning. Og et bredt samarbejde er da også en nødvendighed for at løse de udfordringer på råstofområdet, som i stigende grad kræver handling.

- Vi kan ikke blive ved med at indvinde råstoffer af den nødvendige kvalitet på traditionel vis. Slet ikke i nærområderne, tæt på hvor råstofferne skal bruges, og måske heller ikke tilstrækkelige mængder til fremtidige generationer i Danmark som helhed. Samtidig ved vi, at transport af råstoffer over større afstande både skaber gener lokalt og presser klimaet globalt. Derfor skal vi anvende alle råstoffer bedst muligt og ikke mindst øge genanvendelsen betragteligt, siger Mads Thomsen, som er formand for Regionsrådets Klima- og Miljøudvalg.

I landets regioner ser man i det hele taget et voksende behov for en ny tilgang til og en samlet koordinering af brugen af vores fælles råstofressourcer. Uanset om de hentes på land, på havet eller om det er råstoffer, der genanvendes fra bygge- og anlægsaffald.

Stigende efterspørgsel på genbrugte råstoffer

Blandt dem som ser muligheder i en mere bæredygtig råstofforsyning er Skovsted Grusgrav ApS ved Thisted. Virksomheden driver en traditionel råstofgrav, men er samtidig en af de få råstofvirksomheder i Nordjylland, som desuden har specialiseret sig i genanvendelse. Virksomheden nedknuser nemlig brugt beton og tegl og omdanner det til nyt materiale, der bl.a. kan anvendes som stabilgrus i byggeri og anlægsarbejde.

Det bliver til ca. 15.000 ton genanvendt materiale om året, hvilket blot er en brøkdel af de ca. 7 mio. ton sand, grus og sten som hvert år indvindes på traditionel vis ved at grave i jorden i Nordjylland. Men efterspørgslen på mere bæredygtige alternativer er stigende, og virksomheder som Skovsted Grusgrav har kapacitet til at øge produktionen.

- Flere og flere af vores kunder vil gerne have et mere bæredygtigt produkt, og samtidig har det genbrugte materiale en række egenskaber, som gør det særligt attraktivt i bygge- og anlægsbranchen. Bl.a. er knust beton nemmere at komprimere, og det bliver hurtigere kørefast end almindeligt stabilgrus. Så vi ville meget gerne øge vores produktion, hvis vi kunne finde mere brugt materiale at nedknuse, siger Henrik Thomsen, indehaver af Skovsted Grusgrav.

Netop en nemmere adgang til at genanvende råstoffer fra byggeri og anlæg er et af de konkrete ønsker fra landets regioner. For eksempel foreslås en kortlægning af mængden og kvaliteten af råstoffer i eksisterende byggeri, sådan at bygherrer får mulighed for at planlægge genanvendelse af byggeaffald ved senere nedrivning.

Yderligere informationer:

Danske Regioner: Bæredygtig råstofforsyning for fremtiden
Danske Regioners ønsker med sit politiske udspil ”Bæredygtig råstofforsyning for fremtiden”, oktober 2020, at fremtidssikre den danske råstofforsyning og gøre den mere bæredygtig både nationalt, regionalt og lokalt.

Udspillet har 3 budskaber:
- Regionerne tager samlet ansvar for råstofforsyningen på land.
- Vi skal styrke markedet for genanvendelse af råstoffer.
- Skab bedre forhold lokalt gennem kompensation og medfinansiering.

Udspillet bygger på 6 udfordringer:
- Vi anvender en ikke-fornybar ressource.
- Forbruget af råstoffer forventes at stige.
- Råstoffernes tilgængelighed og efterspørgsel er geografisk ulige fordelt.
- Transporten af råstoffer vokser.
- Vi genanvender ikke råstofferne bedst muligt.
- Vi ser flere og flere arealkonflikter og lokale gener ved råstofindvinding.

Læs Danske Regioners udspil til fremtidens bæredygtige råstofforsyning

Opdateret