Region Nordjylland afslutter retssag med lodsejere

Om Regionen

Efter et længere tilløb afsluttes en verserende retssag mellem Region Nordjylland og fem lodsejere om erstatning for ekspropriation. Lodsejerne afgiver jord i forbindelse med byggeriet af det ny universitetshospital i Aalborg Øst.
Hospitalsbyggeriet i Aalborg Øst er langt fremme. I 2021 tages servicebyen - til højre i billedet - i brug. Foto: Region Nordjylland

Politisk opbakning

Flere instanser har været inde over ekspropriationen – heriblandt taksationskommissionen og overtaksationskommissionen - fordi der ikke var enighed om prisen for det areal, som skulle overtages for at få plads til byggeriet.

Nye forhandlinger blev iværksat tidligere på året, og det har skabt grundlag for at afslutte retssagen om erstatning til fem lodsejere, som samlet set har afstået cirka 40 hektar. I alt bruges der cirka 60 hektar til byggeriet af det ny universitetshospital i det østlige Aalborg.

Regionsrådet i Region Nordjylland bakker op om beslutningen.

- Jeg er meget glad for, at vi har en afklaring på størstedelen af ekspropriationssagerne i forbindelse med det nye universitetshospital. Jeg er ikke mindst glad for, at lodsejerne nu kan komme videre i deres liv, for selvom der er sket forudbetalinger, så er der en usikkerhed knyttet til processen. Det har taget sin tid, dels fordi det er komplicerede processer, og dels fordi interesserne selvfølgelig har været forskellige. Vi har i Regionsrådet skulle balancere hensynet til lodsejerne og hensynet til, at det er skatteborgernes penge, vi bruger, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Byggeriet skyder i vejret

De eksproprierede arealer giver plads til det ny universitetshospital, men på arealerne opføres også andre funktioner: En serviceby med højlager og logistik, psykiatribygninger, ligesom der er ved at blive bygget et Steno Diabetes Center, og fundamentet til det kommende sundhedsvidenskabelige fakultet SUND er også støbt.

Afslutningen af sagen med fem lodsejere betyder, at der stadig mangler afgørelse med en lodsejer, der også har jord i landzone. Samt en lodsejer, der har afgivet jordarealer i byzone.
Derfor kan den endelige regning for ekspropriationerne ikke gøres op endnu.

Yderligere oplysninger

Nyt Aalborg Universitetshospital bygges i det østlige Aalborg og omfatter nybyggeri på 170.000 kvadratmeter. Hospitalet indrettes med 564 senge.

Det er i sin tid afsat 4,1 milliarder kr. til byggeriet. I 2020-priser svarer det til knap 5 milliarder kr.

Region Nordjylland er med til at betale en del af byggeriet. Blandt andet skal salg af de to nuværende sygehusmatrikler på syd og nord indgå i finansieringen.

Opdateret