Politik

Klokke i Regionsrådssalen

Det politiske arbejde

Det er Regionsrådet, der har ansvaret for, at vi som nordjyder får den bedst mulige service og kvalitet for pengene.

Regionsrådet består af 41 politikere, der vælges for 4 år ad gangen og mødes en gang om måneden.

Regionsrådets udvalg

Regionsrådet og Forretningsudvalget behandler alle generelle politiske spørgsmål, mens en række udvalg beskæftiger sig med mere specifikke områder.

Sundhedssamarbejdsudvalget og Kontaktudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget er et centralt forum for styrkelse af samarbejdet mellem regionens hospitaler, praksissektoren og den kommunale indsats på sundhedsområdet.

Endelig er der Kontaktudvalget, som er det vigtigste politiske samarbejdsforum mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.

Se regionsrådets møder

Regionsrådets møder er offentlige og vises her på regionens hjemmeside, så alle har mulighed for at følge det politiske arbejde