Observation og pleje af patienter med Pigtail Nefrostomikateter

På baggrund af forskningsprojektet: Pigtial Nefrostomikateter – En Klinisk Intervention er der fremkommet fund, som peger i retning af, at den urologiske sygeplejerske og hjemmesygeplejersken har brug for opdateret forskningsbaseret viden omkring observation og pleje af patienten med et pigtail nefrostomikateter.

Formålet er at opkvalificere observation og pleje af patienter med pigtail nefrostomikateter, så forekomsten af akutte ambulante behandlinger og akutte indlæggelser grundet komplikationer, reduceres.

Målet med indholdet på denne hjemmeside er at dele højt specialiseret viden på tværs af sektorer, så observation og pleje kan udføres på baggrund af nyeste viden og best practise på feltet.

Indholdet på denne hjemmeside, vil også være brugbart for sygeplejersker, som arbejder inden for andre specialer, og som yder sygepleje til patienten med et pigtail nefrostomikateter.

 

Vejledninger

Klik på linket herunder for at gå til NK-værktøjet, hvor du vil kunne se små filmklip, som eks. viser hvordan du skyller et nefrostomikateter. Der er ligeledes forskellige skriftlige vejledninger a la Ikeas detaljerede vejledninger, i form af en fejlsøgningsguide og skyllevejledning, samt en skriftlig vejledning i hvordan et pigtail nefrostomikateter bandageres og meget mere.

Pleje og observation af pigtail nefrostomikateter

E-læringskursus

 
 
 
 
 
 
 
 

For at få en fyldestgørende og detaljeret viden om plejen og observationen af en patient med et pigtail nefrostomikateter, er der på baggrund af forskningsprojektet udarbejdet et E-læringskursus. I dette E-læringskursus giver vi mulighed for at hjemmesygeplejerskerne kan blive ”sidemandsoplært” af en urologisk sygeplejersker med erfaring i at pleje og observere en patient med et pigtail nefrostomikateter. Vi opfordrer alle de sygeplejersker, som har med disse patienter at gøre, at tage dette kursus. Ligeledes bør alle nyansatte sygeplejersker og studerende, som arbejder med disse patienter opfordres til at tage E-læringskurset

Klik på et af de nedenstående billeder og du viderestilles til E-læringskurset.

 

Arbejder du i kommunen eller andre steder end regionen skal du oprette dig som ekstern bruger inden du kan tilmelde dig kurset. Se denne vejledning: https://e-learning.rn.dk/pigtail/loginguide.pdf