Forurenet brandøvelsesplads i Aalborg undersøgt – ingen risiko for mennesker og miljø

Om Regionen Regional Udvikling

PFAS-forurening ved en brandøvelsesplads på Rørdalsvej i Aalborg Øst udgør trods høje koncentrationer ingen risiko for hverken mennesker og drikkevand eller for Limfjorden og den nærliggende private sø, Sandsøen. Det viser beregninger og analyser af mere end 40 jord- og vandprøver, som Region Nordjylland har lavet de seneste to år.

Forurening fra årtiers brug af brandslukningsskum

Regionen har de senere år systematisk undersøgt og gennemgået brandøvelsespladser i hele Nordjylland for at belyse, om der skulle være PFAS-forureninger i stil med den, der i 2021 blev fundet ved Korsør Brandskole på Sjælland. Der er i alt undersøgt 10 brandøvelsespladser.

En af disse brandøvelsespladser ligger på Rørdalsvej i Aalborg Øst. Her har Regionen i årene 2022-2023 udført 34 boringer samt udtaget grundvandsprøver fra boringerne, vandprøver fra et drænsystem på pladsen og udtaget prøver fra Sandsøen nord for brandøvelsespladsen.

Prøverne viser større forurening med PFAS-stoffer i området. Højeste koncentration er fundet i en grundvandsprøve lige vest for selve brandøvelsespladsen, hvor der er målt en overskridelse af grænseværdierne på ca. 3.700 gange – nærmere bestemt 7.410 nanogram PFAS-stoffer per liter vand hvor grænseværdien er 2 nanogram per liter vand. Målinger fra de øvrige boringer, der ligger uden for området med de højeste koncentrationer, viser en væsentligt lavere koncentration af PFAS-stoffer.

Forureningen skyldes, at der siden 1962 har været civilforsvars- og beredskabsskole med tilknyttet brandøvelsesplads på Rørdalsvej i Aalborg Øst, hvor man i årtier har benyttet brandslukningsskum indeholdende det brandhæmmende stof PFAS.

Ingen risiko for mennesker og drikkevand

På ingen af de undersøgte brandøvelsespladser er der konstateret forurening som udgør en risiko for mennesker eller det nordjyske drikkevand.

Selv på Rørdalsvej er der på trods af de høje PFAS-koncentrationer tale om en lokal forurening, som ikke er i risiko for at sprede sig til fare for det omkringliggende miljø, menneskers sundhed eller drikkevandsforsyningen. Det er konklusionen på konkrete beregninger, som bl.a. ser på risikoen i forhold til Hennedal Kolonihaveforening, Sandsøen og Limfjorden samt det nærmeste vandværk i bydelen Vejgaard ca. 3 km mod sydvest fra brandøvelsespladsen på Rørdalsvej.

Så nu, hvor kortlægningen er afsluttet, vil der ikke blive iværksat yderligere undersøgelser eller initiativer til at fjerne forureningen:

- Det er betryggende, at vi nu har skabt overblik over brandøvelsespladserne i Nordjylland. Det ville naturligvis have været bedre, hvis der ikke var nogen forurening. Men når der nu er det, er det godt at vide, at den konstaterede forurening på Rørdalsvej ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Med kortlægningen i den konkrete sag er målet at sikre, at forureningen ikke bliver glemt og senere kommer til at udgøre en risiko bl.a. ved byggeaktivitet eller flytning af jord, siger Lauge Larsen (S), formand for Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Regionen prioriterer hvert år sin indsats omkring jordforurening der, hvor risikoen for mennesker eller miljø er størst. I 2023 gennemførte Regionen således egentlige afværgeindsatser eller oprensninger af jordforurening på 15 lokaliteter i Nordjylland, mens der blev undersøgt på ca. 200 lokaliteter.

Yderligere informationer:

Rapport om PFAS-forurening på Rørdalsvej i Aalborg Øst

Region Nordjylland har udarbejdet en rapport om de gennemførte undersøgelser af PFAS-forureningen ved brandøvelsespladsen på Rørdalsvej 55 i Aalborg Øst.

Hent rapporten om Rørdalsvej 55 her

Fakta om jordforurening i Region Nordjylland

Regionerne har med jordforureningsloven en myndighedsopgave med kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde.

Region Nordjylland har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen skal sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og vandmiljøet. I Nordjylland findes der i dag godt 13.000 grunde, som Region Nordjylland enten har kortlagt eller er i gang med at kortlægge for forurening. Det sker ud fra historiske oplysninger om, hvilke erhvervsaktiviteter m.m. der har foregået på lokaliteten samt ved at tage jord- og grundvandsprøver, der hvor forurening er sandsynlig.

Efterfølgende er Region Nordjylland ansvarlig for oprensning, der hvor forureninger udgør en risiko for beboelse eller grundvand. Oprensninger udføres i tæt samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører.

På Regionens hjemmeside rn.dk/jordforurening kan du læse mere om arbejdet med jordforurening og relaterede grundvandsforureninger.

Sådan tjekker du nemt, om din grund er forurenet

Siden 2010 har borgere, ejendomsmæglere og andre interesserede mere end 250.000 gange besøgt Region Nordjyllands hjemmeside tjekdingrund.dk, for at se om en grund var kortlagt som forurenet.

 

Borerig i funktion ved undersøgelse af jordforurening.

Borerig i funktion ved undersøgelse af jordforurening på Rørdalsvej 55, Aalborg. Foto: Region Nordjylland.

Opdateret