Er du sygeplejerske eller lige ved og næsten... og brænder du for den akutte sygepleje, så læs videre

Brænder du for akut sygepleje og skal en kommende ansættelse være i Akut modtageafsnit på AAUH, så er du den rigtige kandidat.

Er du ambitiøs, energisk og brænder for sygeplejen til akutte patienter, og ønsker du en hverdag fyldt med god energi og temposkift, og hvor ingen dage ligner hinanden, så er DU måske vores nye kollega.
En af dine kommende kollegaer siger således om arbejdet på AMA:
"AMA er en afdeling med høj og bred faglighed, og det fede er, at man har med så mange specialer at gøre. Det er med til, at man hele tiden udfordres og udvikles fagligt"                                                       Sygeplejerske i AMA
"AMA har en stor personalegruppe som hjælper hinanden. Vi fungerer godt socialt både i og udenfor AMA"                                                                                                                                                 Arbejdsmiljø repræsentant i AMA

.

Hvem er vi?
I AMA (1+2) har vi 32 sengepladser, og kendetegnet for vores afsnit er, at vi behandler patienter med primært medicinske problemstillinger, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig en bred faglig indsigt.
Vi har i gennemsnit 30 nye indlæggelser i AMA pr. døgn. Patienterne er hos os i gennemsnit 23 timer, hvilket betyder, at patientkontakten er præget af kortvarige forløb, fra de helt enkelte, til de svært komplekse patientforløb. Vores patienter er oftest uafklarede ved ankomst, hvilket kræver et øget observationsniveau. Vi samarbejder tæt med Akutmodtagelsen, og modtager patienter direkte i afdelingen. Alle patienter, som forventes indlæggelse mere end 48 timer flyttes ud af afsnittet, hvor kortere indlæggelse udskrives fra AMA.
De varierende sygeplejeopgaver giver dig en spændende, vekslende og altid uforudsigelig arbejdsdag. Dette stiller store krav til din evne som sygeplejerske i forhold til at kunne observere, prioritere og træffe hurtige beslutninger om pleje- og behandling. Du er med til at skabe de bedste rammer for vores patienter ved at være fremadrettet og initiativrig i din sygepleje.
I AMA har vi også ansat Hospitalets kapacitetskoordinator, som styrer den samlede sengekapacitet på hele Hospitalet.


Vi søger dig som vores kollega fordi
 • Du har lyst til at være med i patientens akutte fase og præge patientens møde med hospitalet på en positiv, professionel og effektiv måde, hvor omsorg og kommunikation er nøgleord.
 • Du evner og har en vilje til at arbejde selvstændigt, men mindst lige så vigtigt evner at indgå i et tværfagligt team med øje for det gode patientforløb
 • Du har fokus på et højt sygeplejefagligt niveau, og tør sætte sygeplejen på dagsordenen
 • Du deltager aktivt og positivt i forandringsprocesser og er udviklingsorienteret
 • Du er nysgerrig, opsøgende og tør at sige til og fra, med fokus på patientsikkerhed
 • Du har gode kommunikative og pædagogiske evner, - også når det går stærkt
 • Du er meget serviceminded, og ved at det er de små ting, der gør en forskel
 • Du går positivt til opgaverne, -også når der er mange af dem
 • Du er uddannet sygeplejerske


Det vil være en fordel, hvis du har erfaring indenfor medicinsk, kirurgisk eller akut sygepleje. Har erfaring med koordination og på sigt kunne tænke dig denne funktion. Har du ikke det, tager vi dig i hånden og hjælper dig godt på vej ind i vores afdeling.

I opstarten og din videre vej hos os tilbyder vi
 • Et afsnit, hvor kvalitetsarbejde, udvikling og forskning har høj prioritet, og hvor projekter, store som små, er velkomne
 • En arbejdsplads hvor vi vægter kompetenceudvikling højt og med mulighed for at videreuddanne dig inden for akutsygepleje, hvor basismodulet i akutsygepleje på sigt forventes gennemført og bestået.
 • En arbejdsplads, der giver dig kompetencer så det bliver muligt at gå flere  karriereveje
 • Et sundt tværfagligt kollegialt læringsrum hvor der er højt til loftet, og hvor der er en god balance mellem det faglig, seriøse og det humoristiske.
 • Et godt arbejdsmiljø præget af nysgerrighed, ansvarlighed og muligheden for høj grad af selvstændighed samtidigt med et nært kollegialt samarbejde, og hvor der er kort vej til dine ledere.
 • Et grundigt introduktions- og oplæringsforløb over ca. 4 uger, med mentor sygeplejersker, så du er klædt godt på til at varetage sygeplejen i AMA
 • Godt fra Start kurser til nyuddannede

Vi søger sygeplejersker i faste stillinger med løbende opstart 2024
Der er mulighed for individuelle aftaler ift. ansættelsesbrøk og opstart. 
Med formålet om at understøtte sammenhængende patientforløb og kompetenceudvikling, kan du eventuelt forvente også at skulle gøre tjeneste ved afsnit under Akut- og Traumecentret (Akutmodtagelsen, AMA og AMA-A). Dette sker altid ud fra en faglig begrundelse og med et varsel på minimum 4 uger.


Arbejdstilrettelæggelse & det praktiske
Vi er her, når patienterne har brug for os, hvilket betyder, at du skal forvente at arbejde i toholdsskift.
Du har mulighed for via ”Optima” at have indflydelse på, hvordan dine vagter skal ligge efter endt oplæringsforløb.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og aftaler med Dansk Sygeplejeråd. Der indhentes referencer fra tidligere ansættelser, ligesom der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse.
Ansættelsessamtaler vil finde sted løbende.
Yderligere oplysninger om stillingen eller en rundvisning i AMA kan fås ved henvendelse til:
Ledende oversygeplejerske Rikke Firring Thomsen tlf. 976 56151 / rifa@rn.dk,  Ledende oversygeplejerske Rikke Frilev tlf. 976 64320 /rif@rn.dk eller TR Linda Toft l.toft@rn.dk


 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt